Društvo

Postanite deo Regionalne EU platforme istočne Srbije

Regionalna agencija za razvoj istočne Srbije poziva zainteresovane da se prijave za učešće u radu radnih grupa za Poljoprivredu i ruralni razvoj i Životnu sredinu, u okviru Regionalne EU platforme istočne Srbije.

Regionalna EU platforma istočne Srbije predstavlja mehanizam formulisanja stavova, interesa i kritika lokalnih aktera vezanih za proces pridruživanja istočne Srbije EU.

Formirana je 2015. godine i u njenom radu učestvuje više od 70 predstavnika organizacija civilnog društva (OCD), profesionalnih udruženja, lokalnih i regionalnih razvojnih institucija, sektora malih i srednjih preduzeća (MSP) i njegovih asocijacija, lokalnih organa vlasti, obrazovnih institucija i medija iz Borskog i Zaječarskog okruga.

Regionalna EU platforma definiše dve ključne tematske oblasti za istočnu Srbiju, koje su odabrane na bazi prioriteta Regionalne strategije razvoja istočne Srbije, to su:

  1. Poljoprivreda i ruralni razvoj
  2. i Životna sredina.

Za svaku od ovih oblasti formirana je posebna radna grupa koja uz pomoć eksperata i konsultanata obrađuje prioritetne teme i definiše preporuke istočne Srbije u procesu pridruživanja EU.

Više o dosadašnjem radu Regionalne EU platforme možete saznati na sajtu RARIS-a, na linku:

http://www.raris.org/index.php/istocna-srbija-na-putu-ka-eu-vesti

Ako Vas zanima učešće u radu radnih grupa za Poljoprivredu i ruralni razvoj i Životnu sredinu, u okviru Regionalne EU platforme istočne Srbije, prijavite se preko online formulara.

Dodaj komentar