Društvo Izdvajamo

Poljoprivrednici dozvole za kretanje tokom vanrednog stanja mogu dobiti samo od nadležnog Ministarstva

Nakon razgovora sa nadležnim Ministarstvom poljoprivrede čelnici Grada Zaječara obavešteni su da gradski Štab za vanredne situacije nije nadležan za izdavanje dozvola registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima za kretanje u vreme zabrane kretanja tokom vanrednog stanja, već da poljoprivrednici neophodnu dozvolu mogu dobiti od strane Ministarstva poljoprivrede tako što će istu zatražiti preko online aplikacije.

“Da biste dobili dozvolu za hranjenje stoke na isturenim farmama ili predaju mleka, kao i obilazak pčelinjaka i slično morate se obratiti Ministarstvu  poljoprivrede”, napisao je na svom Facebook profilu gradonačelnik Zaječara Boško Ničić.

On navodi da se ista naredba odnosi i na predaju mleka otkupnim stanicama, a kontakt za usmeravanje i bliže informa građani mogu pronaći na sajtu Uprave za veterinu.

“Bez obezbeđivanja navedenih dozvola kretanje u vreme zabrane nije dozvoljeno”, napisao je Ničić.

U slučaju obavljanja neophodnih poslova iz oblasti stočarstva tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, kao i od subote u 13h do ponedeljka u 5 sati), svaki poljoprivredni proizvođač je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Sektoru za poljoprivrednu inspekciju.

Internet adresa  za podnošenje elektronskog zahteva za odobrenje kretanja za poljoprivredne proizvođače iz oblasti stočarstva je: http://stocarstvo.registar-uzb.rs/

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je omogućilo poljoprivrednicima da sa bilo kog računara ili prenosivog uređaja podnesu zahtev za odobrenje kretanja. Dozvola kretanja će važiti samo za traženi period (odnosno navedeni dan), a rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova od prijema poruke.

“U navedenoj elektronskoj prijavi, neophodno je popuniti sva obavezna polja u cilju dobijanja dozvole za kretanje sa ciljem sprovođenja poslova u stočarstvu (muža domaćih životinja i radovi na pčelinjaku)”, stoji na sajtu Ministarstva.

Svako lice koje bude dobilo dozvolu za rad tokom zabrane kretanja biće obavezno da tokom kretanja sa sobom ima i radni nalog. Spisak informacija koje mora da sadrži nalog možete preuzeti – ovde.

Kako do dozvole za kretanje: Uputstvo za proizvođače voća i povrća

U slučaju primene neophodnih agrotehničkih mera, a posebno radi zaštite od mraza, tokom perioda zabrane kretanja (radnim danima od 17:00 – 05:00 časova, vikendom od 15:00 – 05:00 časova), svaki poljoprivredni proizvođač (vlasnik ili korisnik zasada ili druge poljoprivredne površine) je dužan da podnese zahtev za odobrenje kretanja Upravi za zaštitu bilja putem elektronskog zahteva koji je dostupan na internet adresi http://agromere.registar-uzb.rs/, odnosno na odgovarajući broj telefona, sa priloženog spiska, prema odseku odnosno okrugu za koji se traži dozvola za kretanje.

U navedenoj prijavi potrebno je navesti ime i prezime lica, broj lične karte i adresu sa koje će se kretati u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom, broj poljoprivrednog gazdinstva (BPG), lokaciju gde će se sprovoditi agrotehničke mere, kao i vreme i dan kada će biti sprovedene mere. Dozvola kretanja će važiti samo za navedeni dan u periodu od 17:00 do 05:00 časova, odnosno od 15:00 do 05:00 časova vikendom. Rok za odgovor na podneti zahtev je do 48 časova.

 

 

Dodaj komentar