Društvo

Podsticaji za nabavku mašina i opreme u biljnoj proizvodnji u 2022.

ilustracija
POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Proizvođači koji su izvršili nabavku mašina i opreme za biljnu primarnu proizvodnju u 2021. godini, odnosno od 1. januara do 28. februara ove godine,  mogu podnositi zahteve za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu  do 28. februara 2022. prema objavljenom javnom pozivu.

Poziv obuhvata mašine i opremu za primarne proizvodnje: biljnih kultura u zaštićenom prostoru, zatim voća i grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, kao i žitarica, industrijskog i krmnog bilja.

Mašine i oprema za ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, kao i za  obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje, odnosno đubrenje, zatim za berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura, takođe su deo javnog poziva.

Proizvođači koji su investirali u mašinu i opremu od najmanje 65 hiljada dinara, mogu aplicirati za povraćaj 50 odsto uloženih sredstava bez PDV-a. Pojedinačne stavke na računu moraju biti iznad 50 hiljada dinara. Isto važi i za pojedinačne račune, ukoliko se nabavljaju mašine i oprema od drugih dobavljača.

Od ostalih opštih uslova važno je napomenuti da proizvođač ne koristi podsticaje po nekom drugom osnovu za iste mašine i opremu, na primer, kod lokalne samouprave, kao i da nema dospelih neizmirenih dugovanja prema Ministarstvu poljoprivrede za ranije ostvarene podsticaje, subvencije ili kredite.

Obaveze prema državi i lokalnoj samoupravu moraju biti izmirene do dana kada se podnosi zahtev za isplatu podsticaja, a razlog za odbijanje zahteva može biti i ukoliko dobavljač i proizvođač predstavljaju povezana lica, pre svega po rodbinskoj liniji. Da bi proizvođač mogao da konkuriše za podsticaje treba da u Registru poljoprivrednih gazdinstava ima upisano najviše pola hektara povrća, voća ili cveća u zaštićenom prostoru ukoliko želi da konkuriše za mašinu i opremu u namenjenih toj primarnoj proizvodnji. Za jagodičasto voće limit je 2 ha, a za svo ostalo voće, 5 ha.

Vinogradari moraju ispuniti uslov od najviše 2 ha pod vinovom lozom, na parcelama koje su upisane u Vinogradarski registar, povrtari do 3 ha na otvorenom, dok ratari koji se bave proizvodnjom žitarica, industrijskog ili krmnog bilja mogu imati najviše 50 ha pod ovim kulturama. Važno je napomenuti da proizvođači mogu pravo na podsticaje za nabavku novih mašina i opreme za navodnjavanje biljnih kultura ostvariti ako u registru imaju upisano i zemljište pod žitaricama, industrijskim i krmnim biljem i do 100 ha. Prema javnom pozivu, za ove namene opredeljeno je 400 miliona dinara. Poljoprivredni proizvođači prema ovom javnom pozivu mogu ostvariti naviše 800 hiljada dinara.

Pripremio: Saša Stamenković, diplomirani inženjer poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar