Društvo

Podsticaji u poljoprivredi Grada Zaječara

ilustracija/pixabay.com

U iščekivanju nacionalnih podsticaja za nabavku mašina i opreme, poljoprivredni proizvođači imaju mogućnost da za manje investicije apliciraju iz fonda za razvoj poljoprivrede Grada Zaječara.

U ovom trenutku, aktuelna su dva konkursa i to za dodelu podsticajnih sredstava za nabaku nove priključne mehanizacije i opreme, kao i za regresiranje osiguranja useva, plodova, višegodišnjih zasada, rasadnika i životinja, a pre nekoliko dana završeni su konkursi u oblastima stočarstva i pčelarstva.

Prema konkursu za nabavku mehanizacije u takozvanim sektorima mleka i voćarstva, za nabavku mašina i opreme u ovoj godini izdvojeno je 5 miliona dinara.

Proizvođači mogu ostvariti podsticaje u visini od 60 odsto vrednosti investicije ili najviše 100 hiljada dinara. Najmanja vrednost računa za nabavljenu mašinu je 5 hiljada dinara.

Proizvođači koji su obavili nabavku novih mašina i opreme u 2021. godini, mogu da podnesu prijavu za dodelu bespovratnih sredstava do 15. septembra ove godine.

Bitno je napomenuti da se dodela sredstava vrši na osnovu bodovanja, odnosno rang liste, gde prednost imaju proizvođači koji prebivalište imaju na selu, mlađi su od 40 godina, ili su ženskog pola, odnosno nisu konkurisali za podsticajna sredstva grada u protekle četiri godine.

Pravo na podsticaje mogu ostvariti registrovani proizvođači koji imaju prebivalište i imovinu na teritoriji Grada Zaječara.

Prema konkursu koji se odnosi na regresiranje premija osiguranja za useve, plodove, višegodišnje zasade, rasadnike i životinje opredeljeno je milion dinara.

Pravo na podsticajna sredstva u visini od 60 odsto plaćene premije ili najviše 40 hiljada dinara, proizvođači mogu ostvariti ukoliko su zaključili osiguranje u periodu od 15. Oktobra prethodne godine do 15. oktobra 2021. godine. Mogu podneti više zahteva, na primer ukoliko poseduju ratarske, voćarke kulture, odnosno životinje, do maksimalnog iznosa od 40 hiljada dinara.

Prijava se podnosi do 31. oktobra 2021.

Konkurs za dodelu podsticaja nabavku stoke trajao je do 31. avgusta i obuhvatao je nabavku ženske teladi i junica, koza i ovaca, nabavka novih muzilica i laktofriza, odnosno opreme za uzorkovanje, prijem, preradu, punjenje i pakovanje mleka i proizvoda od mleka. Za ove namene, iz budžeta je izdvojeno 5 i po miliona dinara.

Pčelari su takođe imali na raspolaganju milion dinara za nabavku opreme.

Pripremio: Saša Stamenković, dipl. ing. poljoprivrede za ekonomiku

Dodaj komentar