Društvo PR tekstovi

Počelo prijavljivanje za SEPTEMBARSKI UPISNI ROK na Fakultetu za menadžment u Zaječaru

Fakultet za menadžment u Zaječaru raspisao je konkurs za upis studenata na PRVU godinu studija u septembarskom upisnom roku za školsku 2018/2019. godinu.

  • Na OSNOVNE STRUKOVNE STUDIJE BIZNISA I  MENADžMENTA upisuje 48 studenata

Pravo upisa imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem.

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA upisuje 30 studenata

 

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE BIZNISA I MENADžMENTA  – sudije na dalјinu, 15 studenata

 

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 35 studenata

 

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE – studije na dalјinu, 15 studenata

 

  • Na OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE EKONOMIJE, 48 studenata  u Visokoškolskoj jedinici bez svojstva pravnog lica u Požarevcu,

Pravo upisa za (II,III, IV,V, VI) imaju kandidati sa završenim srednjim obrazovanjem u četvorogodišnjem trajanju.

Prijavlјivanje kandidata trajaće od 20. avgusta do 14. septembra 2018. godine.

Prijemni ispit se polaže 17. septembra u 12.00, u sedištu Fakulteta za menadžment u Zaječaru i Visokoškolskoj jedinici u Požarevcu.

Upis na prvu godinu studija trajaće od 19. do do 28. septembra 2018. godine.

 ZA UPIS NA PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA FAKULTET ZA MENADŽMENT U ZAJEČARU ODOBRAVA POPUST OD 20%  NA ŠKOLARINU.

Popust na školarinu ostvaruju svi oni koji se prijave i polože prijemni ispit ONLINE na www.fmz.edu.rs do 16. septembra 2018. godine.

Bliže informacije o upisu i uslovima studirnja možete dobiti na telefone:019/430 800; 019/430 801;

Dodaj komentar