fbpx
Društvo

OSTAVKA GRADONAČELNIKA! Šta to u praksi znači i koji su dalji koraci i procedure?

Velimir Ognjenović, gradonačelnik Zaječara, podneo je juče neopozivu ostavku na mesto gradonačelnika Zaječara.

Kako nam je rekao, odluku da podnese neopozivu ostavku doneo je u cilju racionalizacije i uštede u izbornom procesu.

Šta se dešava u slučaju ostavke gradonačelnika i koji su dalji koraci?

Odredbom člana 50. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da predsednik opštine, u ovom slučaju, gradonačelnik, zamenik predsednika opštine (zamenik gradonačelnika) ili član Opštinskog (Gradskog) veća, koji su razrešeni ili su podneli ostavku, ostaju na dužnosti i vrše tekuće poslove do izbora novog gradonačelnika, zamenika gradonačelnika ili člana Gradskog veća.

Po redovnoj proceduri Predsednik Skupštine grada Zaječara, Stefan Zankov, predlaže kandidata za novog gradonačelnika.

 Opcija A 

Odbornici biraju novog gradonačelnika i sadašnji sastav Skupštine može da izgura ceo mandat!

 Opcija B 

Ukoliko odbornici ne izaberu novog gradonačelnika u roku od mesec dana od dana podnošenja ostavke, po članu 85. Zakona o lokalnoj samoupravi, Skupština jedinice lokalne samouprave može se raspustiti!

Odluku o raspuštanju Skupštine jedinice lokalne samouprave donosi Vlada, na predlog ministarstva nadležnog za poslove lokalne samouprave!

skupstina grada zajecara

Do konstituisanja nove skupštine i izbora izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, tekuće i neodložne poslove iz nadležnosti skupštine i izvršnih organa jedinice lokalne samouprave, obavlja privremeni organ jedinice lokalne samouprave koji čine predsednik i četiri člana.

Privremeni organ jedinice lokalne samouprave obrazuje Vlada i Zaječar je već imao to iskustvo u maju 2013. godine.

Vlada donosi posebno rešenje o imenovanju predsednika i članova privremenog organa, vodeći računa o političkom i nacionalnom sastavu raspuštene skupštine jedinice lokalne samouprave.

U tom slučaju (raspuštanje Skupštine jedinice lokalne samouprave) Predsednik Narodne skupštine donosi odluku o raspisivanju izbora za odbornike u roku od dva meseca od stupanja na snagu odluke o raspuštanju skupštine jedinice lokalne samouprave, a izbori se održavaju od trenutka raspisivanja u roku od 45 do 90 dana.

Malo je konfuzno ali je lako objasniti!

Dakle, ako odbornici ne izaberu novog gradonačelnika u roku od mesec dana, Vlada može uvesti privremeni organ već 24. februara. naglasili smo može ali i ne mora. Tog istog dana Predsednik Narodne skupštine može doneti odluku o raspisivanju lokalnih izbora, a može to učiniti i u narednih 60 dana.

Od dana donošenja odluke o raspisivanju, izbori se moraju održati u roku od najmanje 45 a najviše 90 dana.

Kada se sve uzme u obzir i ako državni organi urade sve bez i jednog dana zakašnjenja, prvi zakonski mogući termin za održavanje lokalnih izbora u Zaječaru je nedelja, 9. april.

Iz svega navedenog, kao što vidite ceo taj proces može da potraje i znatno duže…

Dodaj komentar