Politika Timočka krajina

Održana 92. sednica Opštinskog veća u Negotinu

sednica opštinskog veća negotin
foto: negotin.rs

U Negotinu je juče održana 92. sednica Opštinskog veća.

U utorak, 2. jula 2024. godine održana je 92. sednica Opštinskog veća, kojom je predsedavao Vladimir Veličković, predsednik Opštine Negotin. Nakon sprovedenih javnih rasprava, utvrđeni su predlozi odluka o izmeni i dopuni odluke o budžetu opštine Negotin za 2024. godinu, visini naknade za korišćenje javne površine i kriterijumima za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu i iznosima naknada.

Utvrđeni su predlozi rešenja o prestanku mandata i imenovanju Dalibora Ranđelovića, diplomiranog poljoprivrednog inženjera za direktora JKP „Badnjevo“.

Na sednici je utvrđen i predlog Rešenja o prestanku mandata dosadašnjem direktoru Doma kulture „Stevan Mokranjac“, Jovanki Stefanović-Stanojević. Usvojen je predlog Rešenja o imenovanju Danijele Marković, diplomiranog muzičkog pedagoga, za direktora ove ustanove u narednom četvorogodišnjem periodu.

Većnici su usvojili predlog Rešenja o međusobnom raspolaganju između vlasnika građevinskog zemljišta u javnoj svojini, površine 56.212 m2. Ova odluka donesena je u svrhu proširenja gradskog groblja.

Usvojeni su i predlozi odluka o obrazovanju i načinu rada Lokalne komisije za kapitalne investicije opštine Negotin, izmeni odluke o pristupanju izradi Plana javnog zdravlja i sprovođenju javne rasprave, u periodu od 2. do 16. jula, i nacrtu Plana razvoja opštine Negotin, za period 2024-2030. godine.

Većnici su doneli i Odluku o pokretanju postupka izrade i predlog Rešenja o formiranju radne grupe za izradu procene rizika od katastrofa i plana zaštite i spasavanja i usvojili nekoliko zaključaka iz domena rada veća.

ZaječarOnline/O.B.

Dodaj komentar