fbpx

PREDIZBORNI MARKETING

Politika

Održana 153. sednica Gradskog veća u Zaječaru

PREDIZBORNI MARKETING

Danas je u sali Skupštine grada održana 153. sednica Gradskog veća Grada Zaječara.

Većnici su usvojili Nacrt Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije Završnog računa budžeta grada Zaječara za 2020. godinu, Nacrt Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za zaštitu i unapređivanje životne sredine grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar, Nacrt Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za razvoj poljoprivrede grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar, kao i Nacrt Odluke o brisanju i prestanku statusa indirektnog korisnika budžeta grada Zaječara Budžetskog fonda za podsticanje rađanja dece na teritoriji grada Zaječara kod Ministarstva finansija Republike Srbije, Uprave za trezor, filijale Zaječar, prenosi zajecar.info.

Usvojen je i Nacrt Odluke o pribavljanju nepokretnosti u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, bez naknade, radi izgradnje ulica Cvetka Cakovića i Кarađorđeve u Zaječaru, Nacrt Odluke o izmeni Odluke o upravljanju grobljima i pogrebnim uslugama na teritoriji grada Zaječara i Nacrt Deklaracije o ulozi funkcije upravljanja ljudskim resursima u gradu Zaječaru.

Većnici su dali zeleno svetlo i na Nacrt Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku Nadzornog odbora Javnog komunalnog preduzeća „Vodovod“ Zaječar i na Predlog Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u Gradskoj upravi, Pravobranilaštvu grada Zaječara, Budžetskoj inspekciji i Službi za internu reviziju grada Zaječara.

Na sednici veća je usvojen Predlog Rešenja o raspisivanju Кonkursa za sufinansiranje projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2021. godini i Javni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zaječara u 2021. godini.

Većnici su dali saglasnost i na Predlog Rešenja o odobravanju neraspoređenih sredstava iz Godišnjeg programa organizacija u oblasti sporta kojima se zadovoljavaju potrebe i interesi građana u oblasti sporta u 2021. godini, na Predlog Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Ivana Mažuranića i dela ulice Ilije Milkića u Zaječaru, na Predlogg Zaključka o pokretanju postupka pribavljanja građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zaječara, neposrednom pogodbom, uz naknadu, radi izgradnje ulice Radmile Mocić u Zaječaru.

Usvojen je i Predlog Rešenja o utvrđivanju konačne liste učesnika Кonkursa kojima će biti dodeljena nepokretnost, Zaključak o pokretanju postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom, Predlog Rešenja o obrazovanju Кomisije za sprovođenje postupka pribavljanja seoskih kuća sa okućnicom u javnu svojinu Grada Zaječara, neposrednom pogodbom i Predlog Zaključka o davanju saglasnosti za zaključenje Ugovora o zakupu kp.br. 2592 КO Prlita.

Na sednici veća usvojen Predlog Zaključka o usvajanju Izveštaja o korišćenju sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2020. godinu, Predlog Zaključka o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara, (u ulici Nikole Pašića br.128 u Zaječaru) kao i Predlog Rešenja o odbijanju žalbe Radovana Petrovića iz Zaječara, ul. Nikoletine Bursaća bb od 18.01.2020. godine, izjavljene protiv rešenja Odseka za imovinsko pravne i urbanističke poslove Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno stambene poslove Gradske uprave grada Zaječara IV/04 br.360-36/2020 od 24.12.2020.godine.

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar