fbpx
Politika

Odbornici usvojili Odluku o snadbevanju vodom za piće na teritoriji Zaječara (VIDEO)

Na danas održanoj sednici Skupštine grada Zaječara odbornici u usvojili i Odluku o snadbevanju vodom za piće na teritoriji grada Zaječara.

Ovom Odlukom propisuju se uslovi i način organizovanja poslova u vršenju komunalne delatnosti prečišćavanja i distribucije vode, uslovi korišćenja vode kao komunalnog proizvoda na teritoriji Zaječara, prava i obaveze vršioca komunalne delatnosti i korisnika usluga i način vršenja nadzora u obavljanju ove delatnosti.

Prema rečima Marka Paunovića, direktora Javnog komunalnog preduzeća Vodovod Zaječar, suština ove odluke je prvenstveno usklađivanje sa zakonom o komunalnim delatnostima i sa drugim podzakonskim aktima koji su se u prethodnom periodu poavili kao zakonska obaveza.

“Vodovod po pravilniku o higijenskoj ispravnosti vode za piće, a na osnovu broja korisnika, radi šest analiza mesečno sa Zavodom za javno zdravlje Zaječar, raspisujemo tender, određujemo tačke uzorkovanja, a sve ostalo radi Zavod. Po svakom uzorkovanju imamo 11 tačaka sa kojih se radi ispitivanje kvaliteta vode. Paralelno sa tim Interna laboratorija Vodovoda vrši uzorkovanje 24 sata dnevno, u zavisnosti od parametara koji se ispituju”, rekao je Paunović.

Dodaj komentar