fbpx
Politika

ODBORNICI SMANJUJU PLATE LIKVIDACIONIM UPRAVNICIMA -Evo šta je još na dnevnom redu sutrašnje sednice

foto: radiomagnum.rs

105. sednica Skupštine grada Zaječara biće održana sutra u Zaječaru.

Na dnevnom redu sednice je izmena Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodredjeno vreme u svakom organizacionom obliku u sistemu lokalne samouprave grada Zaječara u 2015. godini.
Inače, izmenama odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave, po preporuci nadležnog ministarstva i upravnog inspektora, ukupnom broju zaposlenih pridodata su i imenovana i postavljena lica. Grad Zaječar se i na taj način uklapa u maksimalni broj stalno zaposlenih lica, navodi se u saopštenju.

Odbornici će sutra odlučivati i o razrešenju i imenovanju likvidacionog upravnika Ustanove za sport „Zaječar“, kao i o izmeni odluka o ukidanju Ustanove za sport, Ustanove za kulturu i Turističke organizacije grada Zaječara.
Podsetimo, izmenama odluka o ukidanju Turističke organizacije, Ustanove za kulturu i Ustanove za sport, usvojenim na jučerašnjoj sednici Gradskog veća, a po preporuci Državne revizorske institucije, likvidacioni upravnici ovih ustanova više neće biti u stalnom radnom odnosu i primaće samo mesečnu naknadu za rad od 20 hiljada dinara. Umesto Gordane Miletić novi likvidacioni upravnik Ustanove za sport biće Sanela Rakićević.

Na sutrašnjoj sednici odbornici će razmatrati Odluku o pokretanju postupka likvidacije nad Javnim komunalnim preduzećem Gradsko saobraćajno preduzeće Zaječar, Predlog programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Zaječara za 2016. godinu, kao i Predlog rešenja o davanju saglasnosti Javnom komunalnom preduzeću „Zaječarparking“ na cenovnik o korišćenju javnih parkirališta i uklanjanja nepropisno parkiranih vozila na teritoriji grada Zaječara.

Takodje, na dnevnom redu sednice je i pretres Predloga rešenja o davanju saglasnosti na Pravilnik o pružanju usluga u Ustanovi za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju, pretres Predloga rešenja o razrešenju i imnovanju članova Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine „Nikola Pašić“ u Zaječaru.
Odbornici sutra treba da se izjasne i o Pravilniku o pružanju usluga u Ustanovi za decu i omladinu ometenu u razvoju „Oblutak“, kao i o predlogu novog sastava Upravnog i Nadzornog odbora Zadužbine „Nikola Pašić“.

Na dnevnom redu sutrašnje sednice je i izmena Odluke o obrazovanju Komisije za ravnopravnost polova kao i izmena Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara.
Odbornici sutra treba da daju i saglasnost na Izveštaj o radu Štaba za vanredne situacije grada Zaječara za 2015. godinu i da usvoje Godišnji plan rada zaječarskog Štaba za vanredne sitacije za 2016. godinu.

Na dnevnom redu je i pretres Predloga o izmenama i dopunama Statuta grada Zaječara kao i pretres Predloga rešenja o imenovanju člana Komisije za borbu protiv korupcije na teritoriji grada Zaječara.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar