Društvo

Odabrani pobednici ZIman-ovih konkursa za mlade

Zaječarska inicijativa je krajem prošle godine raspisala konkurse u okviru svojih programa: ZIman-ov fond za mlade, “Mladi u pokretu” i “Školski izbori”. Odobreno je 6 projekata, dok su 4 organizacije stavljene na rezervnu listu. Kroz program “Mladi u pokretu” podržana su 4 parlamenta iz Zaječara, Bora, Aleksinca i Majdanpeka.

Za program ZIman-ov fond za mlade konkurisalo je 16 organizacija, koje će raditi na doprinosu odgovornog i aktivnog učešća mladih u demokratskom životu lokalnih zajednica putem video sadržaja, interaktivne predstave, škole medijske pismenosti, oslikavanjem murala, javnog zagovaranja, kao i interaktivnog stripa. Onim organizacijama čiji su projekti ušli u uži krug selekcije date su smernice kako bi unapredili svoje projekte.

Organizacije su mogle da konkurišu za sredstva u iznosu do 3.000 američkih dolara u dinarskoj protivvrednosti.

Nakon drugog kruga selekcije odobreno je 6 projekata, dok su 4 organizacije stavljene na rezervnu listu:

  • Društvo obolelih od cerebralne i dečije paralize Zaječar – “I mi smo tu”;
  • Studentska organizacija Paraćin – ‘’I u dobru i u zlu’’;
  • Udruženje građana ‘’Nova alternativa’’, Boljevac – “Filtriraj buku”;
  • Veb Tim ‘’Bor 030’’ – ‘’Ne laži me čoveče’’;
  • Timočki omladinski centar, Zaječar – ‘’Nevidljivi grad’’;
  • Centar za kreativni razvoj, Knjaževac – ‘’Tačka na i’’.

Sastanak mladih Knjaževčana povodom početka njihovog projekta “Tačka na i”;
Foto: Centar za kreativni razvoj, Knjaževac

Kroz program “Mladi u pokretu” podržana su 4 parlamenta iz Zaječara, Bora, Aleksinca i Majdanpeka.

  • Gimnazija ‘’Bora Stanković’’, Bor – ‘’Izađi na crtu’’;
  • Biotehnološka škola ‘’Šumatovac’’, Aleksinac – ‘’Parlament kakav želimo’’;
  • Gimnazija ‘’Mile Arsenijević – Bandera’’, Majdanpek – ‘’Imunizacija od dezinformacija’’;
  • Gimnazija, Zaječar – ‘’Mladi sede u vladi’’.

Parlamenti će putem kraćeg filma, interaktivnim igricama, simulacijom skupštine i slično, pokušati da utiču neke od problema sa kojima se suočavaju u svojim sredinama kao što su nedovoljna informisanost i nerazvijeno kritičko mišljenje, kao i nedostatak svesti o demokratiji i političkim procesima.

Za program “Školski izbori” prijavili su se parlamenti iz Ćuprije, Bora, Zaječara i Majdanpeka. Ovi parlamenti će birati svoje predsednike i predsednice – u pravom demokratskom maniru, kroz prave i direktne izbore, koje će sami organizovati.

Programe u okviru ZIman-ovog fonda realizuje Zaječarska inicijativa u saradnji sa Fondacijom iskorak i Nacionalnom zadužbinom za demokratiju.

Više o ovim programima, možete saznati na: ziman.rs

Dodaj komentar