fbpx
Društvo Timočka krajina

Nove mere Štaba za vanredne situacije u Negotinu

zamedia.rs

Štab za vanredne situacije za teritoriju opštine Negotin na 34. vanrednoj sednici Štaba održanoj dana 16. novembra 2020. godine, doneo je:

N A R E D B U

Na teritoriji opštine Negotin, usled proglašene vanredne situacije zbog nepovoljne epidemiološke situacije sa tendencijom daljeg pogoršanja, širenjem epidemije zarazne bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kao i merama koje je Vlada Republike Srbije donela Odlukom na sednici održanoj 16. novembra 2020. godine, primenjivaće se sledeće operativne mere zaštite i spasavanja stanovništva:

1. Zabrana okupljanja u zatvorenom, i na otvorenom prostoru, više od 5 (pet) lica, ako nije moguće obezbediti fizičku distancu od dva metra i odgovarajuće mere lične zaštite;

2. U javnim parkovima i igralištima, kao i tokom vežbanja na otvorenom prostoru dozvoljeno je okupljanje do 5 (pet) lica, uz odgovarajuće mere lične zaštite;

3. Na javnim mestima u zatvorenom prostoru, građani su dužni da, zbog sprečavanja širenja zarazne bolesti COVID-19, obavezno nose zaštitne maske i održavaju međusobno rastojanje od najmanje dva metra između dva lica koja ne borave u istom domaćinstvu, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice. Na javnim mestima na otvorenom prostoru, ukoliko nije moguće održati rastojanje između dva lica od najmanje 2 metra (ispred prodavnica, kioska brze hrane, apoteka, banaka na autobuskim, voznim i drugim stajalištima i sl.), nošenje zaštitnih maski je obavezno. Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. – 3. ove tačke; O sprovođenju ove mere staraće se komunalna inspekcija i nadležne republičke inspekcije;

4. Ograničava se radno vreme ugostiteljskih i trgovinskih objekata (prodavnica na veliko i malo, marketa, tržih centara, restorana, kafića, barova, recepcija hotela koje vrše uslužnu prodaju robe, objekata brze hrane, pekara i drugih), tako da ti objekti neće raditi od 21 do 5 časova narednog dana. U ovim objektima nije dozvoljeno organizovanje proslava kao i bilo kakvo izvođenje muzičko/scenskog programa. Navedena ograničenja iz prethodnih stavova odnose se i na ugostiteljske objekte koji posluju u okviru benzinskih stanica (pumpi), kao i na rad kladionica, kockarnica i drugih sličnih objekata. Ostaje na snazi zabrana rada noćnih klubova na teritoriji opštine Negotin. Dozvoljava se uslužna dostava u periodu od 21 do 24 časova, van objekta na kućnu adresu. Vlasnici odnosno zakupci trgovinskih i ugostiteljskih objekata iz prethodnog stava dužni su da, goste do 21 čas udalje iz svojih objekta; Vlasnici ugostiteljskih objekata su dužni da obezbede obavezni razmak između stolova od najmanje dva metra, odnosno dužni su da obezbede minimalnu fizičku distancu od 2 metra između gostiju koji sede za susednim stolovima. Osoblje ugostiteljskih objekata sve vreme mora nositi zaštitnu masku, dok gosti navedenih ugostiteljskih objekata mogu da skinu zaštitne maske samo dok sede za stolom, ali ih moraju nositi dok ulaze ili izlaze iz ugostiteljskog objekta ili idu u toalet ili druge prostorije istog; Vlasnik objekta je dužan da na vidnom mestu postavi obaveštenje za potrošače o poštovanju propisanih mera zaštite kupaca-potrošača u smislu korišćenja zaštitnih sredstava i poštovanja opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti, kao i određivanja lica koje će biti zaduženo za sprovođenje svih mera zaštite (upozorenja kupcima-potrošačima da se nepridržavaju mera i takve udaljavati iz objekta), dozvoljeni broj kupaca-potrošača u objektu.

5. Zabrana organizovanja svečanosti, kao i organizovanja sportskih manifestacija sa publikom i drugih zabavnih manifestacija i proslava (sabora, vašara, svadbenih veselja, proslava krštenja i drugih proslava i svečanosti). Zabrana iz prethodnog stava odnosi se i na stanove, privatna domaćinstva, dvorišta i sl. ukoliko istima prisustvuje više od 5 lica koji nisu članovi domaćinstva prijavljeni na adresi u kojoj se skup ili proslava organizuju;

6. Zabranjuje se rad ustanova kulture iz domena delatnosti pozorišta, bioskopa i muzeja na teritoriji opptine Negotin u periodu od 17. 11. 2020. godine do 01.12.2020.godine;

7. Dozvoljava se rad dečijih igraonica, s tim da je u igraonicama zabranjeno organizovanje rođendana i drugih proslava. Radno vreme dečijih igraonica dozvoljava se u periodu od 07.00 do 21.00 čas.
Prilikom boravka dece u dečijim igraonicama osoblje je obavezno da nosi zaštitne maske i uspostavi održavanje međusobnog rastojanja od najmanje dva metra između dva lica koja nisu iz istog domaćinstva, odnosno na svaka 4 metra kvadratna može biti prisutno jedno lice. U igraonicama je obavezno vidno istaknuti mere zdravstvene zaštite koje se moraju poštovati u objektu.

8. Napred navedena ograničenja radnog vremena ne odnose se na rad apoteka i benzinskih pumpi na teritoriji opštine Negotin;

9. Puna primena svih preventivnih mera u ustanovama predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

10. U osnovnim i srednjim školama i visokoškolskim ustanovama organizovati nastavu uz primenu svih mera lične zaštite (fizička distanca od dva metra, obavezno nošenje maske i/ili vizira) u skladu sa preporukama Vlade i nadležnog ministarstva;

11. Ustanova za dnevni boravak dece i omladine ometene u razvoju opštine Negotin nastavlja sa radom prema Elaboratu o organizaciji rada i mera prevencije za sprečavanje pojave zaraznih bolesti i suzbijanja širenja infekcije uzrokovane virusom COVID-19.

12. Ustanove i domovi za stare na teritoriji opštine Negotin pojačati mere prevencije za sprečavanje pojave zaraznih bolesti i suzbijanja širenja infekcije uzrokovane virusom COVID-19 kao i ograničenje i zabranu ulaska u objekte od strane lica koja nisu u radnom odnosu (rodbina, dostava hrane i namirnica), dezinfekciju površina i obavezna upotreba zaštitne opreme od zaposlenih.
13. U javnom drumskom prevozu, taksi prevozu i železničkom prevozu putnika vozači, putnici i ovlašćena lica prevoznika (kondukteri) sve vreme trajanja vožnje obavezni su da nose zaštitne maske, uz redovno provetravanje i dezinfekciju vozila. Roditelji maloletne dece ili dece sa posebnim potrebama, odnosno njihovi staratelji dužni su da obezbede da deca nose zaštitnu masku u slučajevima iz stava 1. ove tačke. Кontrolu sprovođenja ove mere vršiće komunalna inspekcija i nadležne republičke inspekcije, a na osnovu sačinjenog zapisnika na licu mesta.

14. Nalaže se sprovođenje propisanih mera zaštite u verskim objektima i prilikom vršenja verskih obreda i službe u istima;

15. Ograničava se radno vreme kozmetičkih, frizerskih i salona lepote, kao i fitnes centrima i teretanama i drugih sličnih objekata na teritoriji opštine Negotin tako da ti objekti neće raditi od 21.00 čas do 05.00 časova narednog dana, uz obavezno sprovođenje svih mera zaštite u navedenim objektima (maske i rukavice, svakodnevna dezinfekcija prostorija, dezobarijere);

16. Nalaže se JКP „Badnjevo“ Negotin da poštuje sve ranije propisane mere Štaba za vanredne situacije koje se odnose na rad zelene pijace, cvetne pijace, mlečne pijace i robne pijace-buvljaka;
Prodavci na zelenim pijaci, cvetnoj pijaci i mlečnoj pijaci, radnici u prodajnim objektima na negotinskom vašaru-Buvljaku kao i kupci, moraju nositi zaštitne maske na propisan način (tako da prekriva nos i usta), sve vreme boravka na prostoru pijaca. Nalaže se JКP „Badnjevo“ Negotin da udalji sa prostora zelene pijace, cvetne pijace, mlečne pijace i robne pijace-buvljaka, prodavce, odnosno zakupce tezgi koji na propisan način ne nose zaštitne maske. Nalaže se JКP „Badnjevo“ Negotin da svakodnevno vrše čišćenje i dezinfekciju zelene pijace, cvetne pijace, mlečne pijace i robne pijace-buvljaka natrijum – hipohloritom. U slučaju nepoštovanja odredbi iz ove tačke Naredbe, Štab za vanredne situacije će doneti odluku o zatvaranju zelene pijace, cvetne pijace, mlečne pijace i robne pijace-buvljaka. Кontrolu primene mera iz ove tačke vrši komunalna inspekcija u saradnji sa nadležnom sanitarnom inspekcijom i nadležnim republičkim inspekcijama;

17. Nalaže se svakodnevna redovna dezinfekcija svih javnih objekata, kao i ulica, parkova i drugih javnih površina na teritoriji opštine Negotin na kojima se okuplja veći broj ljudi uz upotrebu dezinfekcionih sredstava (natrijum-hipohlorit). O sprovođenju ove mere staraće se JКP „Badnjevo“ Negotin i Zavod za javno zdravlje „Timok“ Zaječar;

18. Dezinfekcija najmanje jedanput nedeljno zajedničkih prostorija u stambenim zgradama – o sprovođenju ove mere staraće se upravnici stambenih zajednica (zgrada). Sprovođenje mera zaštite iz ove Naredbe, u skladu sa zakonom utvrđenim ovlašćenjima, obezbeđuje, koordinira i nadzire k-dant Štaba za VS za teritoriju opštine Negotin preko nadležnih organa i službi, Štaba za vanredne situacije, komunalne i sanitarne inspekcija i drugi zakonom određeni republički inspekcijskih organa i Zavoda za javno zdravlje „Timok“ Zaječar. Svako nepoštovanje mera utvrđenih ovom Naredbom povlači prekršajnu odgovornost fizičkog, odnosno pravnog lica. Mandatnom-novčanom kaznom od 5.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice koje krši meru obaveznog nošenja zaštitne maske u javnom prevozu ili u zatvorenom prostoru, u skladu sa Uredbom o merama za sprečavanje i suzbijanje zarazne bolesti COVID – 19 i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. Propisanom mandatnom-novčanom kaznom kazniće se i pravno lice za nepoštovanje odredaba ove Naredbe, u skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

Utvrđene mere ovom Naredbom primenjivaće se od 17. novembra 2020. godine.

Izvor: Opština Negotin

Dodaj komentar