Izdvajamo Politika

Nenad Dinulović novi v.d. direktor Centra za socijalni rad u Zaječaru

U cilju obezbeđivanja uslova za neometano funkcionisanje Mesne zajednice Vratarnica i Centra za socijalni rad, u Zaječaru je za danas zakazana sednica Skupštine grada po hitnom postupku.

Nakon što je iz zdravstvenih i ličnih razloga Gradimir Vasić, doskorašnji predsednik Mesne zajednice Vratarnica podneo ostavku na tu funkciju, a Savet mesne zajednice nije zasedao duže od 3 meseca, stekli su se uslovi za njegovo raspuštanje.

Članom 76b, stavom 4. Zakona o lokalnoj samoupravi propisano je da do konstituisanja Saveta mesne zajednice tekuće neodložne poslove obavlja poverenik opštine, odnosno grada.

Tako su na današnjem zasedanju po hitnom postupku zaječarski odbornici većinom glasova za poverenika grada Zaječara imenovali Miodraga Jovanovića, penzionera iz Zaječara.

Jovanović će obavljati tekuće neodložne poslove Mesne zajednice Vratarnica imenovani sve do konstituisanja novog Saveta u pomenutom selu.

Na današnjoj sednici Skupštine odbornici su dali zeleno svetlo na Nacrt Rešenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Centra za socijalni rad u Zaječaru.

Odbornik Nenad Ristović istakao je da je svima jasno šta su gradski većnici ovim hteli da kažu.

„Većnike uopšte ne interesuje šta zaposleni pomenutog kolektiva misle. Jer od 2008. do 2017. godine imali smo direktorku koja je prilikom podnošenja godišnjih izveštaja izlazila za ovom govornicom i odgovarala na pitanja. Sa dolaskom gradonačelnika Boška Ničića dobili smo novu direktorku, a nakon dve godine ona podnosi ostavku i postavlja se novi rukovodilac.
Niko se nije pitao za prethodne dve godine šta se dešavalo u Centru za socijalni rad, kakvo je stanje vladalo među zaposlenima i da li su oni možda imali nekog kandidata za direktora koga su  želeli da predlože“, rekao je Ristović.

Odbornik Ivan Joković je povodom pomenute tačke istakao da je nekoliko puta govoreno o tome kako je Centar za socijalni rad u blokadi, ali retko o tome kako psiholozi u pomenutoj ustanovi ne obavljaju posao kako treba.

„Mi ne kontrolišemo rad psikologa, koji veoma pristrasno iznose svoja mišljanja, koja bi trebalo da budu stručna i profesionalna. Tako u slučaju kada sud ili tužilaštvo od njih traži mišljenje u slučaju nasilja u porodici, pojedini psiholozi saslušavaju dete (potencijalnu žrtvu nasilja) uz prisustvo nasilnika. Zato bih novom v.d. direktoru poručio da dobro sagleda kakva situacija vlada i šta ga čeka“, poručio je Joković.

Odbornici koalicije „Pobeda za naš grad“ nisu glasali za pomenuti predlog, međutim većinom glasova ostalih odbornika umesto Mirjane Radojević za novog v.d. direktora imenovan je diplomirani pravnik iz Zaječara Nenad Dinulović.

FOTO: Facebook

Nenad Dinulović je rođen u Zaječaru 21.05.1986. godine, gde je završio Osnovnu školu i Gimnaziju. Diplomirao je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu 2011. godine. Ima položen državni stručni i pravosudni ispit. U dosadašnjem radu stekao je preko osam godina radnog iskustva u struci, radeći kao stručni saradnik u Odeljenju za privredu i društvene delatnosti od decembra 2011. godine, zatim na administrativno–tehničkim poslovima za radna tela za Skupštinu grada Zaječara počev od novembra 2013. godine. Takođe, od decembra 2013. godine do marta 2014. godine bio je raspoređen na poslovima šefa Odseka Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara, u periodu od marta 2014. godine do juna 2017. godine obavljao je javnu funkciju zamenika sekretara Skupštine grada Zaječara, nakon čijeg prestanka mandata je bio raspoređen na mesto načelnika Stručne službe za skupštinske poslove Skupštine grada Zaječara. Od decembra 2017. godine do danas obavlja poslove šefa Odseka za opšte poslove i poslove upravljanja ljudskim resursima u Gradskoj upravi grada Zaječara. Ima stečen sertifikat iz oblasti ocenjivanja, zapošljavanja i stručnog usavršavanja zaposlenih u jedinicama lokalne samouprave. U dosadašnjem društvenom životu bio je član radnih tela Republičke izborne komisije i Gradske izborne komisije grada Zaječara. Oženjen je i otac jednog deteta.

Na današnjim zasedanju odbornici su usvojili i rešenje o imenovanju predsednika članova i sekretara komisije za sprovođenje izbora za članove Saveta mesnih zajednica, kao i rešenje o obrazovanju Drugostepene komisije za sprovođenje pomenutih izbora.

Na današnjem zasedanju odbornici su razmatrali izveštaj Gradske izborne komisije o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Jovici Mihajloviću zbog iznenadne smrti i dodeli pomenuti mandat Vladimiru Stošiću, diplomiranom inženjeru poljoprivrede iz Zvezdana, predstavnika koalicione izborne liste „Aleksandar Vučić – Brže, jače, bolje“.

1 komentar

Dodaj komentar