fbpx
Društvo

Najmlađa žrtva trgovine ljudima u Srbiji imala je samo 16 godina

Na godišnjem nivou u Srbiji registrovano je oko tridesetak žrtava trgovine ljudima, ali je taj broj daleko veći zbog čega je važna prevencija. Ukoliko osoba prođe kroz to stravično iskustvo, neophodna joj je podrška, kao i pomoć pru povratku u normalan život, što je veoma dugotrajan proces. Zato stručnjaci poručuju da je uz podršku, takvim osobama veoma važno pružiti i zaštitu.

Za godinu dana u našoj zemlji 23 osoba ženskog pola koje su bile žrtve trgovine ljudima pružena je usluga stanovanja uz podršku, od čega 5 žena bilo maloletno, a njih 18 punoletno, istaknuto je na sastanku koji je održan u Centru za socijalni rad u Zaječaru.

U sali zaječarskog Centra za socijalni rad, organizovana je prezentacija usluge stanovanja uz podršku za potencijalne žrtve trgovine ljudima i programa ekonomsko osnaživanje za žene. Sastanku su prisustvovali stručni radnici centara Zaječar, Bor i Knjaževac.

Lokalni tim za borbu protiv trgovine ljudima organizuje tribine i brojne aktivnosti, a jedna u nizu je predstavljanje jedine licencirane ustanove stanovanja i podrške žrtvama trgovine ljudima na teritoriji Srbije, „Atina“.

U Srbiji se godišnje otkrije oko stotinu žrtava trgovine ljudima, od čega su polovina deca, a zabrinjavajuće je što su žrtve izložene višestrukoj ekspoataciji. Žrtva trgovine ljudima može biti svako, rekla je Lidija Đorđević master socijalnog rada, koja je držala prezentaciju.

„Udruženje građana „Atina“ je pre godinu dana licencirala uslugu stanovanja uz podršku i  usluga je namenjena  potencijalnim žrtvama trgovine ljudima, prvenstveno ženama i devojčicama starosti od 15 i više godina“, istakla je Đorđević .

Žene žrtve trgovine ljudima pre svega su izložene seksualnoj eksploataciji, a polovinu svih žrtava čine deca. Žrtva trgovine ljudima može biti svako, rekla je Đorđević.

„Za godinu dana, ukupno je bilo na smeštaju 23 lica ženskog pola. Od tog broja, 5 maloletnih i 18 punoletnih lica. Najmlađa žrtva imala je 16 godina, a najstarija 55. Po vrstama ekploatisanosti izdvaja se seksualna eksploatacija, to je evidentirano kod 10 žrtava, 6 žrtava je bilo prinuđeno na brak, 4 višestruko eksploatisane, ostale tri vrbovane za radnu eksploataciju i prošnju“, naglasila je Đorđević.

Ovom prezentacijom stručni radnici centara dobili su priliku da se upoznaju sa upućivanjem na korišćenje usluge, neophodnoj proceduri, vremenskim okvirom i drugim značajnim detaljima vezanim za uslugu kao i postignutim pozitivnim rezultatima nakon godinu dana realizovanja usluge.

Prezentaciju su organizovali Centar za sociajlni rad “Zaječar“ i Udruženja građana „Atina“ iz Beograda.

Statistika…

Statistika pokazuje da su žrtve češće žene nego muškarci, posebno kada je reč o seksualnoj eksploataciji. Pre nego što se žrtva identifikuje ekspoatišu je od mesec dana do više od godinu dana.

„Od 2002. godine, pa zaključno sa martom 2019. godine, imamo 504 žrtve trgovine ljudima (svih vrsta eksploatacije) od čega je 425 žrtava ženskog pola, a 79 muškog pola. Kada posmatramo pol i vrstu eksploatacije, od početka vođenja SOS telefona, pa do marta 2019. godine, kod žena je najčešće zabeležena seksualna eksploatacija, i to 82%, zatim 9% prinudni brak i 6% prinudno prosjačenje (4% ostalo). Za muškarce je ta statistika drugačija, oni su u najvećoj meri žrtve radne eksploatacije 80%, na drugom mestu je prinudno prosjačenje 16% (4% ostalo)”, podaci su organizacije koja se aktivno bavi problemom trgovine ljudima u Srbiji „ASTRA“.

Od 2002. godine pokrenuta je SOS telefonska linija, koja je od 2018. licencirana od strane korespondirajućeg Ministarstva. U ovoj organizaciji smatraju da iako je trgovina ljudima problem svih nas, osobe ženskog pola su češće na meti.

Dodaj komentar