Društvo

Saveti poljoprivrednicima: Načini rezidbe vinove loze

Vinogradari proslavljaju svoju slavu Sv. Trifuna u svima krajevima Srbija, pa tako i u Zaječarskom okrugu 14. februara. Ovaj datum se često vezuje i za optimalno vreme kada treba krenuti sa rezidbom vinograda, jer se veruje da posle ovog datuma nema više pojave jakih zimskih mrazeva. Naravno uslovi za rezidbu zavise od godine do godine i rezidbu treba prilagoditi vremenskim uslovima.

U rodnim vinogradima osnovna rezidba se obavlja u periodu mirovanja vinove loze tj. do bubrenja okaca u proleće. Sredinom februara nakon prestanka mrazeva precizno se može utvrditi zdravstveno stanje i rodnost zimskih okaca kako bi se obavila pravilna rezidba tj ostavio potreban broj rodnih okaca.

Izmrzlost pupoljaka u zimskim okcima vinove loze može se utvrditi metodom pravljenja poprečnog preseka okca i metodom provokacije okaca pred izvođenje zimske rezidbe.

U našim uslovima umereno kontinentalne klime sa rezidbom bi trebalo početi u periodu od druge polovine februara ili početkom marta meseca pa sve do kretanja sokova iz razloga izbegavanja poznih prolećnih mrazeva.

Razlikuju se tri načina osnovne rezidbe u periodu mirovanja loze:

-Kratka rezidba

-Duga rezidba i

-Mešovita rezidba

Kratka rezidba kod koje se ostavljaju kratki kondiri sa 2 do 3 okca. Za novi kondir se ostavlja deo lastara koji se razvio pri osnovi prošlogodišnjeg kondira. Deo ranijeg kondira i ostali lastari se uklanjaju sa čokota. Radi donošenja većih prinosa grožđa moguća je i kratka rezidba gde se ostavljaju kratki i dugi kondiri kako bi se iskoristilo treće i četvrto rodnije okce. Primenjuje se kod sorata: Smederevka, Kardinal, Vranac, Muskat hamburg.

Duga rezidba kod koje se ostavljaju samo lukovi. Za novi luk se ostavlja prvi dobro razvijeni lastari pri osnovi prošlogodišnjeg luka,koji se posle rezidbe savija i vezuje za žicu. Najčešće se primenjuje na uzgojnim oblicima visokog stabla.

Mešovita rezidba se primenjuje kod velikog broja sorata pri špalirskom načinu gajenja.Kod ove rezidbe ostavljaju se i kondiri(2-3 okca) i lukovi(8-12 okaca) kako bi se iskoristio veći broj rodnih okaca na sredini lastara za donošenje roda. Lukovi od prošle godine se uklanjaju do osnove a novi luk se ostavlja na prošlogodišnjem kondiru i to obavezno viši po položaju dok se donji lastar reže za novi kondir na 2-3 okca.

Primena kratke duge i mešovite rezidbe zavise pre svega od sorte i uslovljena je uzgojnim oblikom čokota.

U dugom periodu gajenja vinove loze rezidba se obavljala ručno korišćenjem mehaničkih makaza. Korišćenjem pneumatskih i električnih makaza doprinosi se olakanoj rezidbi u optimalnom vremenskom roku. Ručna rezidba se pokazala kao najpreciznija prilikom primene kratke duge i mešovite rezidbe. Presecanje lastara obaviti na 1 cm iznad vršnog okca na lukovima i kondirima. Poželjno je da preseci imaju blagu kosinu kako bi se sokovi slivali niz kondire tj. lukove. Rezidba predstavlja najvažniju ampelotehničku meru koja se redovno obavlja u vinogradu.

Pripremio: Mihajlo Žikić dipl.ing. voćarstva i vinogradarstva

Dodaj komentar