Društvo

MUP Srbije najavljuje kazne za sva lica koja izazovu požar na otvorenom prostoru

,,Imajući u vidu vremenske prilike koje pogoduju nastajanju i širenju požara na otvorenom prostoru, upozoravamo građane da je po čl. 50. Zakona o zaštiti od požara, zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, smeća i biljnih ostataka na otvorenom prostoru“, saopštavaju iz Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru.

MUP Republike Srbije preuzima mere i radnje u cilju sprečavanja nastanka požara na otvorenom prostoru, a protiv pravnog i fizičkog lica koje postupi suprotno zabrani biće podnet zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, za koji je predviđena novčana kazna u iznosu od:

  • 300.000,00 – 1.000.000,00 dinara – pravno lice
  • 10 000,00 – 50.000,00 dinara – odgovorno lice u pravnom licu
  • 15.000,00 – 500.000,00 dinara – preduzetnik
  • 10 000,00 – 50.000,00 – fizičko lice

Izazvani požari na otvorenom prostoru kojima je ugrožena imovina većeg obima povlači krivičnu odgovornost po čl. 278 Krivičnog zakona kojim su predviđene kazne zatvora i novčane kazne za ovo krivično delo.

Dodaj komentar