fbpx
Društvo

MUP raspisao konkurs za upis na osnovnu policijsku obuku: Mesta ima za 10 polaznika iz Zaječara!

Ministarstvo unutrašnjih poslova upisaće u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici 351 polaznika na stručno osposobljavanje za obavljanje policijskih poslova, i to 10 polaznika za područje Policijske uprave u Zaječaru.

Pravo učešća na konkursu ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

  • da je državljanin Republike Srbije;
  • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje godinu dana neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
  • da ima prijavljeno prebivališe na teritoriji organizacione jedinice za koju se raspisuje konkurs;
  • da nema manje od 18, a više od 24 godina starosti do dana zaključenja konkursa;
  • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodiš
  • njem trajanju; da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
  • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
  • da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova na radnom mestu u statusu ovlašćenih službenih lica.

Izbor kandidata za polaznike stručnog osposobljavanja sprovodi komisija, koju imenuje ministar unutrašnjih poslova.

Prijava na konkurs, sa dokumentacijom, podnosi se policijskoj stanici po mestu prebivališta kandidata, u roku od 30 dana od dana objavljivanja konkursa u Službenom glasniku Republike Srbije.


POSTUPAK IZBORA KANDIDATA

Postupak izbora kandidata sastoji se iz tri dela: opšteg lekarskog pregleda, kvalifikacionog ispita i specijalističkog lekarskog pregleda.

Svaki pojedinačni deo u postupku izbora kandidata je eliminacioni za kandidate koji ne zadovolje utvrđene kriterijume.

Na osnovu konačne rang liste, odluku o prijemu kandidata donosi ministar unutrašnjih poslova.


PRAVA I DUŽNOSTI POLAZNIKA STRUČNOG OSPOSOBLjAVANjA

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova, u skladu sa zakonom i podzakonskim aktima koji regulišu ovu materiju. Radni odnos zasniva u svojstvu pripravnika za policijskog službenika, uz dužnost da najmanje pet godina ostane na radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova ili da naknadi troškove stručnog osposobljavanja.

Opširnije o uslovima konkursa pročitajte OVDE.

Dodaj komentar