Hronika

Krivične prijave protiv Saše Mirkovića i ostalih čelnika Zaječara

Grupa od 2110 građana koji su svojim potpisom podržali podnošenje krivične prijave, podnela je Tužilaštvu za organizovani kriminal , tužiocu Miljku Radisavljeviću, krivičnu prijavu protiv čelnika grada Zaječara, zbog sumnji da su sebi ili nekom drugom pribavili protivpravnu imovinsku korist a na štetu budžeta grada Zaječara.

Krivična prijava podneta je protiv:

1. Saše Mirkovića, predsednika Skupštine grada Zaječara

2. Velimira Ognjenovića. gradonačelnika Zaječara

3. Jovice Trajkovića, zamenika predsednika Skupštine grada Zaječara

4. Gordane Ognjenović, člana Privremenog organa grada Zaječara a sada načelnik GU Zaječar

5. Dr Mirka Nikolića, zamenika gradonačelnika Zaječara

6. Vesne Bujić, Gradskog javnog pravobraniova

7. Nebojše Golubovića, predsednika odbora direktora Timočke televizije i radija

8. Aleksandra Milivojevića, člana Gradskog veća grada Zaječara

9. Dragana Paunovića, zastupnika fudbalskog kluba Timok Zaječar

kao i sekretara Gradskog veća i svih članova Gradskog veća u periodu jul 2013. – mart 2015. godine.

Krivične prijave su podnete zbog postojanja osnovane sumnje da su:

1. U periodu od 25.7.2013 do 22.8.2013 i to Velimir Ognjenović, Jovica Trajković, Gordana Ognjenović, Dr Mirko Nikolić, Vesna Bujić i Nebojša Golubović a po nalogu Saše Mirkovića, potpisali štetne ugovore istovremeno u svojstvu izabranog lica na funkciji u gradu (u javnom interesu) i u svojstvu zakonskog zastupnika Timočke televizije i radija (u privatnom interesu) a kojim se rešavaju odnosi između grada Zaječara i Timočke televizije i radija, svesno i sa namerom da sebi ili drugima pribave protivpravnu imovinsku korist, oštetili gradski budžet za iznos preko 30 miliona dinara a u korist privatne televizije koja je u to vreme, nesporno, bila u vlasništvu direktnom ili indirektnom Saše Mirkovića, predsednika Skupštine grada Zaječara.

Takođe postoje osnovane sumnje da su ove ugovore kasnije falsifikovali u svoju korist na taj način što su izmenili potpisnike ugovora kako bi prikrili izvršenje više krivičnih dela.

2. Velimir Ognjenović u svojstvu direktora AD Timočka televizija i radio i Dragan Paunović u svojstvu zastupnika fudbalskog kluba Timok dana 15.7.2013. zaključili su ugovor o poslovnoj saradnji štetan po fudbalski klub Timok koji se preko Sportskog saveza grada Zaječara indirektno finansira iz budžeta, a kojim je FK Timok obavezan da mesečno uplaćuje AD Timočka televizija i radio iznos od 1,300,000.00 (milion i trista hiljada) dinara uvećan za PDV. Nedelju dana nakon toga, potpisnik ugovora u ime AD Timočka televizija i radio, Velimir Ognjenović postaje izvršilac budžeta grada Zaječara (kao gradonačelnik) i počinje ralizaciju ovog štetnog ugovora kojim su, svesno i u nameri da sebi ili drugima pribave protivpravnu imovinsku korist, oštetili budžet grada za iznos koji se treba utvrditi istragom.

3. Dana 13.2.2015. Gradsko veće grada Zaječara donelo Zaključak o isplati sredstava iz tekuće budžetske rezerve kojim se odobrava isplata u iznosu od 2,900,000.00 dinara, za pokriće troškova tehničke organizacije koncerta koji će se realizovati povodom dana žena, članu Gradskog veća Aleksandru Milivojeviću, kao fizičkom licu, svesno i sa namerom da se pribavi protivpravna imovinska korist za Aleksandra Milivojevića, a sve imajući u vidu da se najavljeni koncert nije održao, da Gradsko veće nije stavilo van snage svoju odluku niti je od istog traženo da ovaj iznos vrati u budžet grada Zaječara, a pretpostavlja se da je ovaj iznos isplaćen imenovanom danom donošenja Zaključka.

Obzirom da je više krivičnih dela izvršeno u jako kratkom vremenskom periodu postoji osnovana sumnja da postoje i druga krivična dela a na štetu gradskog budžeta o čemu je potrebno ispitati mnogobrojne transakcije i sve zaključene ugovore u vremenskom periodu od 25.7.2013. godine pa do danas a posebno ugovore koji su zaključeni povodom rušenja i izgradnje mosta na reci Timok koji je srušen u septembru mesecu 2014. godine i do današnjeg dana nije završen, kao i izgradnje kružnog toka u centru grada koji je rađen mimo DUP-a (detaljni urbanistički plan) i za koji je poništena lokacijska dozvola, izdata od strane lica za koje je Upravni inspektor utvrdio da je na mesto načelnika Odeljenja za urbanizam, stambeno komunalne poslove došlo mimo zakona (Boža Kocić).

Krivičnu prijavu podnosi 2110 građana Republike Srbije čiji potpisi su sastavni deo ove krivične prijave i koji se dostavljaju u prilogu.

*klik na sliku za uvećanje

Dodaj komentar