Društvo

PREKO KONKURSA – DO SIGURNOG POSLA: U Zaječaru promovisana policijska profesija! EVO KAKO SE POSTAJE POLICAJAC….

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je krajem januara na nivou Srbije konkurs za upis 650 polaznika u Centar za osnovnu policijsku obuku u Sremskoj Kamenici .

Među gradovima koji su iskazali potrebu za novim kadrom našla se i Policijska uprava Zaječar.

S ciljem promovisanja ovog časnog poziva i uslovima koje kandidat mora da ispuni kako bi postao policijski službenik danas je u sali zaječarskog Upravnog okruga održan „Dan otvorenih vrata“.

Mario Zdravković, oficir PU Zaječar istakao je da Ministarstvo unutrašnjih poslova – Odeljenje za stručno obrazovanje i obuku u saradnji sa područnim policijskim upravama i Misijom OEBS u Srbiji raspisalo ovaj konkurs u cilju promovisanja policijske profesije i informisanja građana o konkursu za osnovnu policijsku obuku.

“ Svi kandidati koji su se prijavili na konkurs ili koji to planiraju da učine mogli su da saznaju sve u vezi sa konkursom za osnovnu policijsku obuku počev od opštih uslova koji su neophodni do toga kako izgleda postupak izbora kandidata i sam kvalifikacioni ispit.

Predočili smo im i prava i obeveze koje moraju da ispune, ali i to kako po završetku obuke izgleda postupak zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu“, istaka je Zdravković.

On je dodao da mladići i devojke koji žele da postanu polaznici Centra za osnovnu policijsku obuku treba da na vreme podnesu prijavu u centrima Ministarstva unutrašnjih poslova na teritoriji stalnog mesta boravka uz neophodnu dokumentaciju.


KO IMA PRAVO DA KONKURIŠE?

Pravo da konkuriše ima lice koje ispunjava sledeće uslove:

 • da je državljanin Republike Srbije;
 • da ima prijavljeno prebivalište na teritoriji Republike Srbije, najmanje pet godina neprekidno pre dana podnošenja prijave na konkurs;
 • da nema manje od 18, a više od 24 godine starosti;
 • da ima završeno srednje obrazovanje i vaspitanje, u četvorogodišnjem trajanju;
 • da ne postoje bezbednosne smetnje u skladu sa Zakonom o policiji;
 • da poseduje važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije;
 • da ispunjava kriterijume zdravstvene, psihološke i fizičke sposobnosti, za zasnivanje radnog odnosa u Ministarstvu na radno mesto u statusu ovlašćenih službenih lica.

SELEKCIJA KANDIDATA I KVALIFIKACIONI ISPIT

foto: zajecar.info

U formuli izračunavanja i rangiranja rezultata sa kvalifikacionog ispita svaki segment ima svoj procentualni udeo:

 • psiho-test – 40%,
 • jezička kultura i pravopis srpskog jezika – 15%,
 • provera bazično-motoričkog statusa – 20%,
 • intervju – 25%.

Da bi povećali svoje izglede za prijem na obuku, kandidati treba da nastoje da u svakom segmentu provera daju svoj maksimum.

Na osnovu svih prikupljenih podataka o kandidatu, dokumentacije, rezultata sa lekarskih pregleda i kvalifikacionog ispita, formira se rang-lista kandidata koji su zadovoljili sve provere.

Tu rang-listu Komisija za izbor kandidata upućuje ministru radi donošenja konačne odluke o prijemu na obuku.


Stručno osposobljavanje polaznika za obavljanje policijskih poslova traje 12 meseci i sprovodi se sukcesivno po klasama.

Polaznik koji uspešno završi osnovnu policijsku obuku dobija uverenje i stiče mogućnost zasnivanja radnog odnosa u Ministarstvu unutrašnjih poslova u svojstvu pripravnika za policijskog službenika.

Dodaj komentar