Društvo

Konferencija Simterm 2022 na Mašinskom fakultetu u Nišu

Mašinski fakultet u Nišu, Katedra za termotehniku, termoenergetiku i procesnu tehniku zajedno sa Društvom termičara Srbije, organizovaće ove godine od 18 – 21. oktobra u Nišu, 20-u po redu konferenciju Simterm2022. Konferencija se održava svake druge godine i prema klasifikaciji Ministarstva prosvete i nauke ima karakter međunarodnog skupa.

Cilj konferencije jeste da okupi naučnike, inženjere i privrednike iz širokog spektra disciplina u oblasti energetike i održivog razvoja, kako bi zajedno sagledali trenutnu situaciju u energetskom sektoru i predložili rešenja koja bi situaciju učinili boljom.

Na prethodnoj konferenciji, koja je održana 2019. godine, naučnici iz Srbije i 15 zemalja, sa skoro svih kontinenata, predstavili su više od 170 radova iz oblasti energetike. Kocept koji podrazumeva učešće izuzetnih stručnjaka, visok kvalitet naučnih radova, kao i internacionalni karakter koji ima, pozicionirali su Simterm na važno mesto skupova, ovakvog karaktera, u regionu.

Ono što na ponos Mašinskog fakulteta u Nišu, dodatno izdvaja Simterm od drugih konferencija, jeste činjenica, da osim u samoj organizaciji, i u stručnom delu skupa učestvuje veliki broj studenata sa svojim radovima i projektima. Ovakav pristup garantuje dugoročnu održivost, napredak i razvoj Simterm-a.

Za ovu godinu i jubilarni 20. Simterm, želeći da budemo više prisutni i društveno angažovaniji, planirano je da Simterm tokom cele godine bude aktivan, organizujući niz drugih, manjih, pratećih aktivnosti, kao što su tribine, radionice, različite vrste akcija, kampanje na društvenim mrežama, vezane za aktuelne teme kao što su energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, ekologija, menadžment u energetici, ekonomski i pravni aspekti proizvodnje i korišćenja energetskih potencijala, kako u sektoru energetike, tako i u industriji i domaćinstvima. Sve to daće Simtermu-u novu energiju i novu dinamiku, i doprineti približavanju ovih aktuelnih tema i široj društvenoj zajednici.

Dodaj komentar