Najbolje iz Paraćina

Ko su nosioci privrednog razvoja u Paraćinu?

FOTO: FB / Paraćin moj grad

Na teritoriji opštine Paraćin broj aktivnih privrednih društava iz godine u godinu raste, tako je od 724 preduzeća 2015. godine taj broj porastao 2018. na 807. Danas na teritoriji ove opštine ukupno postoji 841 preduzeće, a od pomenutog broja 7 je velikih preduzeća, 15 su srednja i 820 mala.

I broj preduzetnika u Paraćinu iz godine u godinu se povećava:

Najzastupljenije privredne grane na teritoriji opštine Paraćin su: poljoprivreda, industrija hemije i nemetala, trgovina, prehrambena industrija, građevinarstvo, tekstilna industrija, metalurgija i obrada metala, ali i turizam i usluge.

Nosioci privrednog razvoja su prema rečima nadležnih iz optinske Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj pored cementare kao jednog od 3 „giganta“ iz vremena bivše Jugoslavije i domaća mala i srednja preduzeća, kako novoosnovana, tako i ona koja su nastavila sa poslovanjem posle promena vlasničke strukture.

“ Struktura registrovanih preduzeća prema sektoru delatnosti u opštini Paraćin pokazuje trend sličan  trendovima u drugim opštinama okruga.

Najveći broj registrovanih preduzeća je u oblasti trgovine, industrije, transporta i finansijskih i drugih usluga. Prema veličini najveći je broj malih preduzeća (98,7 %).

Što se tiče proizvodnih preduzeća, najviše ih je iz oblasti prehrambene industrije, konkretno iz oblasti proizvodnje konditorskih proizvoda, prerade mleka i mlečnih proizvoda, prerade mesa i proizvodnja mesnih prerađevina, proizvodnja sokova i alkoholnih ića.  Tu su i preduzeća za proizvodnju građevinskog materijala, preradu drveta, proizvodnja metalne galanterije i proizvodnja papirne ambalaže.

Iz oblasti uslužnih delatnosti, najviše ima preduzeća za pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, dok je najrazvijenija grana trgovina. Jer je Paraćin oduvek bio trgovinski centar, što potvrđuje i činjenica da je oko 50% aktivnih registrovanih firmi upravo iz ove oblasti“, kažu u paraćinskom LER-u.

Pored inostranih investitora u Paraćinu je veliki broj lokalnih privrednika, koji grade ili proširuju svoja proizvodna postrojenja.

Neke od značajnih firmi u oblasti prehrambene industrije, proizvodnje mesa i mesnih prerađevina su: MAGNUM doo, mesara Nikolić, SIM Farm, Gala doo,  Bogdanović, Meso-tok, Rašić drugi.

U oblasti proizvodnje mleka najpoznatije su: mlekara Mihajlović, kompanija za proizvodnju konditorskih proizvoda AD Čokolend , Paraćinska ad i Pionir doo, dok se proizvodnjom bezalkoholnih i alkoholnih pića na teritoriji Paraćina bave firme Bahus doo i DM trgovina.

Što se tiče industrijske proizvodnje građevinskog materijala, značajnija preduzeća su Matoks AD, Transkop doo, SZTR Ljuba Invest i drugi.

U paraćinskoj opštini napominju da se pored proizvodnih, gradi i značajan broj ugostiteljskih objekata sa smeštajnim kapacitetima, kao što su objekti na Karađorđevom brdu, RM Stubica koji gradi hotel u Sisevcu, koliba Grza koja proširuje svoje kapacitete, ali i kompanija AMR koja gradi etno selo kod auto-puta Beograd – Niš.

Napomena: Ovaj medijski sadržaj realizuje se u okviru projekta „Najbolje iz Paraćina“ koji je sufinansiran sredstvima iz budžeta opštine Paraćin. Stavovi izneti u podržanom medijskom projektu nužno ne izražavaju stavove organa koji je dodelio sredstva.

Dodaj komentar