Društvo

JKP „Higijena“: Rok za plaćanje zakupa grobnih mesta za 2020. godinu ističe 30. juna

Javno komunalno preduzeće „Higijena Zaječar“ obaveštava one zakupce grobnih mesta na grobljima u Zaječaru, koji nisu izvršili uplatu dospelih dugovanja po računu za 2020. godinu, da svoje obaveze izmire najkasnije do 30.06.2021. godine.

Iz JKP „Higijena“ navode da će nakon isteka navedenog datuma, dospela potraživanja biti naplaćivana prinudnim putem.

 

Dodaj komentar