Društvo

Javni konkurs za za prijem lica iz građanstva u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred „Kobre”

kobre
foto: ataimages.rs

Prijavite se na konkurs za prijem u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred „Kobre”!

Uprava za ljudske resurse Generalštaba vojkse Srbije raspisala je Javni konkurs za prijem lica iz građanstva u svojstvu profesionalnih vojnika na određeno vreme radi popune upražnjenih formacijskih mesta u specijalnim jedinicama Vojske Srbije i u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre”.

I) u 72. brigadu za specijalne operacije i Odred vojne policije specijalne namene „Kobre”

– Specijalnosti protivterorista i diverzant

Kandidati moraju ispunjavati opšte uslove:

  • da su punoletni državljani Republike Srbije
  • da su zdravstveno i psihofizički sposobni za službu u Vojsci Srbije
  • da imaju srednju stručnu spremu
  • da im ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa
  • da nisu stariji od 30 godina u trenutku prijave na javni konkurs
  • da se protiv njih ne vodi krivični postupak zbog krivičnog dela za koje se goni po službenoj dužnosti i da nisu osuđivani na kaznu zatvora od najmanje šest meseci
  • da su bezbednosno provereni i da nema bezbednosnih smetnji za prijem na radna mesta na koja konkurišu
  • da su završili vojnu obuku sa oružjem.

Pravo na prijavu na konkurs imaju i kandidati koji nisu završili vojnu obuku sa oružjem predviđenu članom 39. tačka 9) Zakona o Vojsci Srbije. Oni će biti upućeni na osnovnu vojnu obuku sa oružjem radi sticanja uslova za prijem u profesionalnu vojnu službu.

Posebni uslovi:

  • da su plivači.

II) Zajedničko za sva formacijska mesta

Izborni postupak:

Za sva formacijska mesta izvršiće se selekcija po sledećim aktivnostima: završeni nivo školovanja, osnovna psihološka procena kandidata, medicinsko-zdravstvena procena, ulazna provera fizičke sposobnosti, bezbednosna provera i selektivna obuka.

Na osnovu ukupnih rezultata sa selekcije, između kandidata koji su uspešno završili selekciju izvršiće se odabir kandidata za popunu formacijskih mesta u Odredu vojne policije specijalne namene „Kobre”, a ostali kandidati će biti selektovani za popunu formacijskih mesta u 72. brigadi za specijalne operacije.

U izbornom postupku biće primenjeni kriterijumi propisani Odlukom o karijernom vođenju u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije („Službeni vojni list”, br. 5/23).

Mesto, dan i vreme kada će se sprovesti izborni postupak:

Kandidati čije su prijave blagovremene, dopuštene, razumljive, potpune i uz koje su priloženi svi dokazi i koji ispunjavaju sve uslove za zaposlenje na formacijskim mestima za koja konkurišu biće upućeni u nadležne vojnozdravstvene ustanove na ocenu zdravstvenih sposobnosti, koja uključuje i psihološku procenu kapaciteta.

O datumu, vremenu i mestu obavljanja ocene zdravstvenih sposobnosti i psihološke procene kapaciteta kandidati će biti blagovremeno obavešteni telefonskim putem na brojeve telefona koje su naveli u svojim prijavama ili putem mejla na imejl adrese navedene u prijavama.

Više o konkursu pročitajte ovde.

ZaječarOnline/O.B.

Dodaj komentar