fbpx
Društvo Politika

ISTRAŽUJEMO: Hoće li se smanjiti broj pomoćnika gradonačelnika i članova Veća usvajanjem novog Statuta?

Na poslednjem Skupštinskom zasedanju odbornici su na predlog članova Gradskog veća usvojili pokretanje postupka za donošenje novog Statuta grada Zaječara.

Jedan od razloga zbog kojih se menja Statut je usklađivanje sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi koji predviđa da opštine i gradovi do 100.000 stanovnika mogu imati najviše tri pomoćnika gradonačelnika (ili predsednika opštine), u skladu sa podacima poslednjeg popisa stanovništva.

Nacrt novog Statuta grada Zaječara koji će se naći pred odbornicima u ponedeljak 17. decembra, usklađen je sa Zakonom i između ostalog predviđa da gradonačelnik umesto dosadašnjih najviše 5 može imati najviše 3 pomoćnika, a da Gradsko veće umesto 11, kako predviđa stari Statut, broji najviše 9 članova.

Ovakav Nacrt novog Statuta grada dovodi do pitanja šta će se desiti sa trenutnim kabinetom gradonačelnika koji broji 4 pomoćnika i trenutnim sastavom Gradskog veća sastavljenim od 11 članova.

Ili, uprošćeno i narodski rečeno, ko će tu „otpasti“?

Iz Nacrta novog Statuta

Kako čelnici grada na svakom koraku javno govore o različitim merama štednje kojima Zaječar mora da pribegne kako bi uspeo da svoje finansije napokon stabilizuje, deluje sasvim razumno da se i administracija smanji, međutim da se to najverovatnije neće desiti bar još neku godinu, ukazuje nam član 148.

Iz Nacrta novog Stauta

Pomenutim članom predviđena je odložena primene pojedinih odredaba ovog Statuta, tačnije člana 62. i 63. odnosno da će novi broj pomoćnika i broj većnika važiti nakon izbora za odbornike Skupštine grada Zaječara održanih posle stupanja na snagu ovog statuta – praktično nakon sledećih lokalnih izbora, što je u potpunosti u skladu sa novim Zakonom o lokalnoj samoupravi.

Gradski odbor pokreta „Dosta je bilo“ Zaječar, međutim predlaže da se iz Statuta briše član 148. i u zvaničnom saopštenju navode da se Nacrtom novog Statuta grada članom 148. direktno nanosi šteta budžetu grada, jer se njime citiramo bezobzirno čuvaju radna mesta i plaćene funkcije partijskim parazitima do sledećih izbora„.


Zaječarsko Gradsko veće trenutno broji 11 članova:

Plus nedavno imenovani:

Luka Vojvodić, član Gradskog veća zadužen za  praćenje realizacije projekata finansiranih iz donacija Evropske unije

i Marija Marković, zadužena za oblast socijalne, boračke i invalidske zaštite.

A gradonačelnik ima 4 pomoćnika:

Da li će većina odbornika prihvatiti predlog pokreta Dosta je bilo i „izbaciti“ član 148. kojim se predviđa odložena primena pojedinih odredaba novog Statuta, ostaje da se vidi, ali čak iako „sporni“ član ostane na snazi, gradonačelnik ima pravo da u svakom trenutku smanji broj svojih pomoćnika kao i da smanji sastav Gradskog veća, ukoliko smatra da je potrebno napraviti uštede i smanjiti „aparat“.

Šta vi mislite:

Treba li gradonačelniku 4 pomoćnika, a gradu 11 članova Gradskog veća?

1 komentar

Dodaj komentar