Društvo

ISTRAŽUJEMO: Hoće li problem sa odlaganjem otpada u Istočnoj Srbiji biti uskoro rešen?

ilustracija

” Problem sa otpadom u Zaječaru, Boru, Majdanpeku, Kladovu, Negotinu, Knjaževcu i Boljevcu mora biti podhitno rešen. A izgradnja deponije u selu Halovo jedino je moguće rešenje ovog problema”, zaključci su sa nedavno održanog sastanka Koordinacionog odbora za realizaciju Sporazuma o zajedničkom upravljanju komunalnim otpadom u Zaječaru.

Posle nekoliko godina zatišja, proteklih dana ponovo je aktuelizovano pitanje izgradnje deponije u selu Halovo, a shodno aktu koji su svojevremeno potpisali predstavnici lokalnih samouprava u Zaječaru, Majdanpeku, Kladovu, Boru, Negotinu, Knjaževcu i Boljevacu, doneta je i odluka o početku realizacije procesa javno-privatnog partnerstva.

” U četvrtak, 22. februara donet je set zaključaka kojim se daju preporuke našim konsultantima koji rade na regionalnom planu upravljanja otpadom, u tom smeru da završe i finalizuju taj dokument.

Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu je prihvatio da regionalni plan za najduže mesec dana preuredi i prilagodi novim okolnostima.

Posle toga će grad Zaječar ovaj plan podneti zvanično Ministarstvu životne sredine koje će u određenom roku dati saglasnot, ili možda imati još neki komentar, i to je pravac u kome će se dalje raditi”, naglasio je Vladan Jeremić, direktor Regionalne agencije za razvoj istočne Srbije.

Na sastanku Koordinacionog odbora održanom 22. februara doneta je i odluka da se projekat finansira kroz javno privatno partnerstvo.

radiomagnum.rs

Iako se još ne zna tačna vrednost ovog projekta, izvesno je da se ne radi o jeftinom poslu. Idejni projekat koji je svojevremeno uradio “Hidrozavod” je ukazivao na to da bi za izgradnju deponije trebalo izdvojiti oko 33 miliona evra…

” Ali, taj projekat je rađen pre pet godina, što znači da su se od tada, osim cena, promenile i tehnologije.

Što se tiče dinamike realizacija procesa javno-privatnog partnerstva, priprema tendera će trajati najmanje pola godine, a možda i čitavih 12 meseci, koliko se procenjuje da je potrebno za radnje koje će prethoditi raspisivanju javnog poziva”,  zaključio je Jeremić.

radiomagnum.rs

Prema rečima Milana Đokića, predsednika opštine Knjaževac, proces odlaganja smeća je akutni problem lokalnih samouprava na području Zaječarskog i Borskog okruga, a projekat izgradnje Regionalne deponije omogućiće sistemsko odlaganje otpada.

„ Sve opštine imaju problem sa prebukiranim postojećim deponijama koje su nekada davno locirane tamo gde su locirane, a to su uglavnom bile periferije gradova.

Kako su se gradovi širili a i opštine, tako su te deponije postajale bukvalno sastavni deo gradskih ili opštinskih sredina.

Vremenom su postale prebukirane i odlaganje smeća jeste jedan akutni problem lokalnih samouprava na teritoriji Zaječarskog ali i Borskog okruga“, rekao je Đokić.

Prema rečima Đokića rešenje koje se nudi ne zahteva prethodne izdatke, odnosno oni će eventualno biti na podnošljivoj granici.

„ Izgradnjom regionalne deponije mi ćemo ovaj problem početi da rešavamo. Ono što je jako dobro što smo izabrali model privatnog i javnog partnerstva koji će omogućiti da do regionalne deponije dođemo bez inicijalnih ili bez prevelikih inicijalnih troškova za jedinice lokalnih samouprava za teritorije oba okruga.

Naravno da će cena koštanja odlaganja otpada prema našim građanima biti kriterijum na osnovu koga ćemo izabrati privatne operatere kroz proces privatnog i javnog partnerstva i siguran sam da ćemo voditi računa o dve stvari koje su bitne.

Pre svega, o tehnologiji koja će biti najbezbednija, ekološki najsavremenija i najčistija sa jedne, i sa druge strane, to ne sme previše finansijski da opterećuje građane opština koje će participirati u prjektu izgradnje regionalne deponije”, zaključio je Đokić.

Proces izgradnje regionalne deponije, prema nekoj proceni, trajaće minimum 6, a maksimalno 12 meseci.

Prema rečima nadležnih, u sporazumu je uključeno 7 opština.

Međutim, opština Kladovo je na sednici Skupštine krajem prošle godine, donela odluku da napusti sporazum.

Ovaj projekat će biti urađen na način na koji je i započet, on će obuhvatiti i opštinu Kladovo za slučaj da dođe do neke promene jer je razlog napuštanja opštine Kladovo taj što je u tom trenutku delovalo da neće biti ista cena odlaganja smeća za sve lokalne samouprave.

Ipak, jedna od stvari koja je 22. februara na sastanku dogovorena je da će svi plaćati istu cenu odlaganja smeća.

Dodaj komentar