fbpx
BuyBitcoinswithDebitCard
Društvo

ISTRAŽUJEMO: Evo ko ima pravo na besplatan gradski prevoz u Zaječaru!

foto: radiomagnum.rs

Zaposlenima u zaječarskoj Gradskoj upravi, ustanovama i organizacijama čiji je osnivač grad Zaječar pripadajuća naknada troškova prevoza radi dolaska i odlaska na posao neće se više isplaćivati u novčanoj protivrednosti, već obezbeđivanjem mesečnih prevoznih autobuskih karata, odluka je Gradskog veća sa zasedanja održanog 21. marta 2018. godine, koja će od sutra, 29.marta stupiti na snagu.

Obračun mesečnih karata vršiće se u skladu sa posebnom odlukom, a kontrolu korišćenja obavljaće komunalni policajac u skladu sa propisima.

Na osnovu ove odluke prevoz trudnica, dece do 6 godina starosti, kao i  lica starijih od 65 godina života obavljaće se bez naknade.

Pravo na besplatne godišnje karte imaće i:

 • Deca i njihovi pratioci radi pohađanja pripremnog predškolskog programa na udaljenosti većoj od 2 kilometra, kao i zaposleno osoblje;
 • učenici osnovnih i srednjih škola na udaljenosti većoj od 4 kilometra od sedišta škole, kao i zaposleno osoblje;
 • deca sa smetnjama u razvoju i invaliditetom i njihovi pratioci bez obzira na udaljenost mesta stanovanja;
 • ratni vojni i mirnodopskih invalidi, civilni invalidi rata kao i slepa lica i njihovi pratioci;
 • invalidna lica koja primaju stalni dodatak za tuđu negu i pomoć;
 • lica obolela od cerebralne paralize, dečije paralize i plegije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad, kao i njihovim pratiocima;
 • lica obolela od mišićne distrofije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti i njihovim pratiocima;
 • lica obolela od multiple skleroze kod kojih je utvrđena trajna nesposobnost za rad i njihovim pratiocima;
 • lica obolela od hemofilije kod kojih je utvrđen potpuni gubitak radne sposobnosti ili trajna nesposobnost za rad i privređivanje;
 • lica sa umerenom teškom i dubokom duševnom zaostalošću i lica obolela od poremećaja razvoja pod uslovom da su trajno nesposobni za rad;
 • kao i lica u sistemu socijalne zaštite prema spisku koji sačinjava Centar za socijalni rad u Zaječaru.

Evo i koje su to linije gradskog i prigradskog prevoza u Zaječaru:

Dodaj komentar