Izdvajamo Politika

ISTORIJSKI SVESRPSKI SABOR POČEO NA TRGU REPUBLIKE: Manifestacija otvorena pesmom “Veseli se srpski rode”

svesrpski sabor
Foto: Tanjug.rs

Istorijska svečanost – Svesrpski sabor počela na Trgu Republike! U 11 časova odvio se sastanak predsednika vlada Republike Srbije i Republike Srpske, predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića i Republike Srpske Milorada Dodika, srpskog člana Predsedništva Bosne i Hercegovine, predsednika narodnih skupština Republike Srbije i Republike Srpske i patrijarha srpskog.

Počeo Svesrpski sabor na Trgu republike

Manifestacija je otvorena pesmom “Veseli se srpski rode” Danice Crnogorčević.

Deklaracija Svesrpskog sabora o zajedničkoj budućnosti srpskog naroda

Vlade Srbije i Republike Srpske usvojile su danas u Beogradu, u okviru Svesrpskog sabora, Deklaraciju o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda, u kojoj se konstatuje da srpski narod predstavlja jedinstvenu celinu, da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba, da se ne podržava rezoluciju o Srebrenici.

Deklaracija sadrži 49 zaključaka, stavova i ciljeva koje je u dobroj veri i u cilju očuvanja mira, stabilnosti, nacionalnog, kulturnog i verskog identiteta, kao i u cilju intenziviranja i produbljivanja saradnje i međusobne zaštite usaglasio Svesrpski sabor srpskog naroda Srbije i Srpske.

Istorijska svečanost počela na trgu

Ističe se da Svesrpski sabor prepoznaje Srpsku pravoslavnu crkvu kao jednog od stubova nacionalnog, kulturnog i duhovnog identiteta srpskog naroda i poziva na bližu saradnju crkvenih i državnih organa u ključnim pitanjima kao što je očuvanje tradicionalnih hrišćanskih vrednosti, očuvanje svetinje braka i porodice.

– Svesrpski sabor podržava i ulogu Srpske pravoslavne crkve u obrazovanju mladih posredstvom pedagoško-obrazovnih delatnosti.

U Deklaraciji se ukazuje da Svesrpski sabor konstatuje da je Kosovo i Metohija neotuđivi deo Republike Srbije, jedna od odrednica nacionalnog identiteta Srba, predstavlja temelj duhovnosti srpskog naroda i ugaoni kamen srpskog zavetnog i svetosavskog puta.

Ističe se da Svesrpski sabor insistira na korišćenju punog naziva južne srpske pokrajine – Kosovo i Metohija, što albanski secesionisti izbegavaju.

– Svesrpski sabor podržava napore Republike Srbije u očuvanju teritorijalnog integriteta i suvereniteta, garantovanih međunarodnim pravom i Rezolucijom 1244 i drugim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, kao i pravo i dužnost Republike Srbije da se posveti opstanku srpskog naroda na Kosovu i Metohiji – navodi se i ističe:

– Svesrpski sabor traži i smatra da svim raspoloživim pravnim, političkim, ekonomskim i drugim sredstvima moraju biti zaštićeni Srbi na Kosovu i Metohiji, kao i svi drugi Republici Srbiji lojalni građani, manastiri, crkve, srednjovekovna utvrđenja, privatna imovina, groblja i drugi ugroženi objekti.

Sabor osuđuje namerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba

Navodi se i da Svesrpski sabor osuđuje namerno stvaranje nepodnošljivih uslova za život Srba i progon koji nad njima sprovode Privremene institucije samouprave u Prištini.

– Ta kontinuirana, dobro isplanirana i sveobuhvatna represija albanskih secesionista prema srpskom stanovništvu na Kosovu i Metohiji je tokom proteklih godina rezultirala ubrzanim odlaskom Srba iz Pokrajine, kao i drastičnim pogoršanjem položaja onog dela srpskog naroda koji je, uprkos brutalnom etnički motivisanom teroru, ostao da živi na svojim ognjištima.

vučić i dodik

foto: tanjug.rs

Svesrpski sabor očekuje od Republike Srbije da nastavi da štiti prava i živote svojih građana na Kosovu i Metohiji, koristeći sve mehanizme zaštite predviđene unutrašnjim i međunarodnim pravom”, stoji u Dokumentu.

Insistira se na izvršenju Rezolucije Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244 u svim njenim aspektima.

– Svesrpski sabor smatra da je provođenje Briselskog sporazuma, formiranje Zajednice srpskih opština i stalni dijalog jedini održivi put za rešavanje problema – navodi se u Deklaraciji.

Svesrpski izražava pijetet prema svim žrtvama stradalim tokom rata u Bosni i Hercegovini, kao i svim žrtvama postradalim u ratovima na prostoru bivše Jugoslavije.

– Svesrpski ne podržava Rezoluciju o Srebrenici za koju su glasale 84 države u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija, dok je 109 država bilo protiv, uzdržano ili nije glasalo. Pomenutom Rezolucijom izvršen je pokušaj kolektivnog okrivljavanja celog srpskog naroda, koji je neprihvatljiv i ne može biti sproveden u delo – ukazuje se u Deklaraciji.

Sabor pozdravlja napore rukovodstva Republike Srbije i Republike Srpske da doprinesu rasvetljavanju istorijskih činjenica u vezi sa događajima devedesetih godina, a posebno kada je reč o događajima u Srebrenici i okolini od 1992. do 1995. godine.

– Svesrpski sabor konstatuje da je Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Dejtonski mirovni sporazum trajno i bitno narušen uprkos težnjama Republike Srpske i srpskog konstitutivnog naroda, koji su se borili za očuvanje dejtonskog ustavnog okvira u BiH, te poziva sve međunarodne aktere da se vrate poštovanju slova Dejtonskog mirovnog sporazuma – stoji u Dokumentu.

Konstatuje se da bi Republika Srbija, u skladu sa statusom potpisnika Dejtonskog mirovnog sporazuma i u skladu sa ovlašćenjima koje je dobila od Republike Srpske Sporazumom od 29. avgusta 1995. godine, trebalo da internacionalizuje problem urušavanja Dejtonskog mirovnog sporazuma sa zahtevom da se isti primenjuje u obliku u kojem je i potpisan od strane svih.

– Svesrpski sabor naglašava da je Republika Srpska jedinstven i nedeljiv ustavnopravni subjekt, koji samostalno obavlja svoje ustavotvorne, zakonodavne, izvršne i sudske funkcije u skladu sa Ustavom BiH – Aneksom IV Dejtonskog mirovnog sporazuma i čija teritorija ne može biti otuđena mimo Ustava i zakona Republike Srpske – ističe se u Dokumentu.

vučić svesrpski sabor

foto: tanjug.rs

Ukazuje se da BiH nije jedna, niti jedinstvena izborna jedinica za izbor zajedničkih organa.

– Svesrpski sabor naglašava da Bosnu i Hercegovinu isključivo predstavlja tročlano Predsedništvo na bazi konsenzusa, a ne pojedinci uzurpirajući nadležnosti funkcija koje obavljaju – stoji u Deklaraciji u kojoj se ističe i da Sabor prihvata i podržava pravni poredak uspostavljen Dejtonskim mirovnim sporazumom, a koji predviđa mehanizme zaštite entiteta i konstitutivnih naroda.

– Svesrpski sabor konstatuje da je Republika Srpska zadovoljna visokim stepenom autonomije definisanim Dejtonskim mirovnim sporazumom, stoga insistiramo na suštinskom i formalnom provođenju Dejtonskog mirovnog sporazuma, kao međunarodnog ugovora koji se ne može jednostrano ili putem intervencionizma menjati – navodi se u Deklaraciji i ističe:

– Svesrpski smatra da Republika Srpska može u meri u kojoj oceni kao celishodno da aktivira sve nadležnosti koje su prema Dejtonskom mirovnom sporazumu predviđene kao nadležnosti entiteta”. Osuđuje se svako nepoštovanje i kršenje Dejtonskog mirovnog sporazuma i demokratskih procedura u BiH, nametanje zakona, preglasavanje konstitutivnih naroda, prenos nadležnosti sa entitetskog nivoa na centralni nivo, kršenje ljudskih prava i sloboda, te garantovanih prava srpskog konstitutivnog naroda na slobodno i samostalno odlučivanje i delovanje unutar dejtonske BiH.

– Svesrpski sabor smatra neprimerenim postavljanje visokog predstavnika u BiH suprotno Aneksu X Dejtonskog mirovnog sporazuma, kojim je propisano da je za imenovanje visokog predstavnika potrebna saglasnost strana ugovornica, kao i odgovarajuća rezolucija Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – navodi se u Dokumentu.

Svesrpski sabor podržava politiku vojne neutralnosti Republike Srbije u odnosu na sve postojeće vojne saveze, a sa takvim političkim opredeljenjem potpuno je saglasna Republika Srpska, koja će se boriti za očuvanje vojne neutralnosti u Bosni i Hercegovini. Sabor pozdravlja odluku Srbije i Republike Srpske da ujedinjeno obeležavaju 15. septembar kao Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave u sećanje na proboj Solunskog fronta u Prvom svetskom ratu.

– Smatra da je Sretenje 15. februar Dan državnosti Republike Srbije i Dan državnosti Republike Srpske koji treba ujedinjeno i zajednički proslavljati. Svesrpski sabor očekuje da Republika Srpska nastavi da obeležava 9. januar kao Dan nastanka Republike Srpske i krsnu slavu – piše u Dokumentu.

Svesrpski sabor potvrđuje da je himna “Bože pravde” svesrpska himna, a da je dvoglavi orao Nemanjića nacionalni svesrpski grb. Sabor naglašava ujedinjujući značaj srpskog jezika i ćiriličkog pisma kao stubova srpske kulture i nauke, ali i nacionalnog identiteta. Sabor predlaže mere u cilju očuvanja i negovanja srpske kulture i srpskog nacionalnog identiteta. Navodi se i da Sabor traži od Srbije i Srpske da ujedinjeno neguju istorijsko pamćenje i čuvaju uspomenu na srpske žrtve pale za slobodu u svim ratovima.

– Posebno je važno ujedinjeno i jedinstveno obeležavati i sećati se žrtava palih u Prvom svetskom ratu, žrtava genocida koji je izvršen nad Srbima u Drugom svetskom ratu i žrtava u ratovima devedesetih godina prošlog veka – navodi se u Deklaraciji.

Sabor preporučuje dodatno internacionalizovanje teme stradanja Srba u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj.

– Potrebno je svetu predstaviti enormno stradanje i genocid koji je izvršen nad Srbima u sistemu logora NDH, sa posebnim naglaskom na stradanje dece u posebnim i u svetu jedinstvenim logorima smrti za decu Jastrebarsko, Sisak, Đakovo i Stara Gradiška. Logori i masovna stratišta i gubilišta Jasenovac, Donja Gradina, Sajmište, Banjica, Sremska Mitrovica, Kragujevac, Gospić, Jadovno, Pag, Jablanac, Mlaka, Slana, Zenica, Sarajevo, Vlasenica, Višegrad, Paklenica, Prebilovci, nebrojene jame u hercegovačkom i dinarskom kršu, kozaračka i druga srpska sela širom današnje Republike Srpske, Srbije, Federacije BiH i Hrvatske bila su samo neka od mesta u kojima su vršeni svirepi zločini i masovna ubistva srpskog naroda – navodi se u dokumentu.

Sabor pozdravlja ujedinjenu nameru Srbije i Republike Srpske da zajednički izgrade monumentalna spomen zdanja posvećena očuvanju istine o stradanju Srba u Drugom svetskom ratu u Donjoj Gradini, Republika Srpska i Beogradu, Srbija. Smatra da pomenuti spomen kompleksi treba da postanu mesta hodočašća i da se uvrste u plan đačkih i studentskih ekskurzija škola i fakulteta Srbije i Republike Srpske. Sabor smatra da srpski narod u Crnoj Gori mora biti uvažen u skladu sa vekovnim prisustvom u Crnoj Gori i sadašnjim značajnim učešćem u ukupnom broju stanovnika.

U prvih nekoliko tačaka Deklaracije navode se i detalji o tome ko čini i ko konstituiše Svesrpski sabor.  Svesrpski sabor odbacuje razne nametane prefikse koji su dodavani ispred imenice “Srbi”, jer, kako se navodi, pripadnici srpskog naroda imaju pravo da se nazivaju Srbima, ma gde trenutno živeli.

Zaključeno je da će Svesrpski sabor biti održavan svake dve godine i da se očekuje puna realizaciju procesa nacionalnog pomirenja i prevazilaženja istorijskih podela unutar srpskog naroda. Svesrpski sabor preporučuje institucijama Republike Srbije i Srpske da deluju jedinstveno i koordinisano i da ulože napore kako bi se zaustavila asimilacija Srba u državama regiona, ali i širom sveta.

– Republika Srbija i Republika Srpska treba da održe vezu sa pripadnicima srpskog naroda razvijanjem ličnih, kulturnih, naučnih, sportskih i svih drugih vrsta veza i odnosa – navodi se u jednom od Zaključaka. Ističe se da Svesrpski sabor, poštujući sve veroispovesti i podržavajući slobodu veroispovesti i prepoznajući nezamenjiv značaj pripadnika srpskog naroda drugih veroispovesti, posebnu zahvalnost odaje Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja pod svojim okriljem ujedinjuje najveći deo srpskog naroda.

– Srpska pravoslavna crkva je sačuvala srpski narod u najtežim vremenima i u biološkom, ali i u kulturnom i obrazovnom smislu”, navodi se u dokumentu. Srbiji i Srpskoj je preporučeno da zaštite kulturno nasleđe srpskog naroda koje je ugroženo izvan njihovih teritorija, kao i nesebično pomaganje srpskih manastira i crkava u Dalmaciji, Lici, Slavoniji i u drugim mestima, kao i u Federaciji BiH i Crnoj Gori. Svesrpski sabor očekuje od državnih organa Srbije i Srpske da osnuju Fond “Deca nam se rađala”, a u cilju formiranja i provođenja pronatalitetnih mera.

Sabor preporučuje sačinjavanje usaglašenog plana poljoprivredne proizvodnje Srbije i Republike Srpske i podstiče Srbiju i Republiku Srpsku da dalje razvijaju zajednički ekonomski, kulturni, socijalni, sportski i duhovni prostor, zatim objedinjavanje ponuda, usluga, investicija i resursa u oblastima energetike, rudarstva, turizma, poljoprivrede, bankarstva, finansija i platnog sistema, zdravstva, obrazovanja, saobraćaja i veza i drugim oblastima od nacionalnog značaja radi zajedničkog nastupanja na domaćim i stranim tržištima.

Predlaže se sačinjavanje zajedničkog i ujedinjenog plana infrastrukturnih projekata, traži se zajednički rad u cilju unapređenog koordinisanog nastupa, okupljanju i angažovanju srpske dijaspore u svetu. i smatra da državni organi srpskog naroda treba da ponude narodima u okruženju sporazum o istorijskom pomirenju, trajnom miru i razvoju.

Deklaracija je usvojena na proširenoj sednici vlada Srbije i Republike Srpske, kojoj su prisustvovali predsednici Srbije Aleksandar Vučić i predsednik Republike Srpske Milorad Dodik, predsednici dveju vlada, predsednici i potpredsednici parlamenta Srbije i Srpske, predstavnika Srbija iz Crne Gore i Severne Makedonije i patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, arhijereja i sveštenstva. Deklaracija će biti prosleđena Narodnoj skupštinii Srbije i Narodnoj skupštini Republike Srpske na potvrđivanje.

Mali sa kolegama iz Srpske o razmeni iskustava

Ministar finansija Siniša Mali prošetao je danas sa kolegama iz Republike Srpske Beogradom na vodi, i tom prilikom razmenio iskustva kako bi zajedno radili na dobrobiti srpskog naroda.

Instagram will load in the frontend.

– Sa dragim kolegama iz Republike Srpske, Zorom i Srđanom, prošetao sam novim ‘selfie’ mostom na Beogradu na vodi, a popeli smo se i na 40. sprat kule Beograd odakle se pruža pogled na ceo grad. Drago mi je što su i sami mogli da se uvere u to koliko se Beograd promenio i koliko svakog dana napredujemo – napisao je Mali na svom nalogu na Instagramu.

– Razmenjujemo iskustva i radimo zajedno za dobrobot celog našeg naroda. Živela Srbija! Živela Srpska – dodao je ministar finansija.

Vučević se sastao sa Srbima u regionu

Premijer Srbije Miloš Vučević sastao se u Palati Srbija sa Srbima iz regiona.

Vučić i Dodik sa veteranima srpske vojske

U Domu Garde prisutni su predstavnici svih boračkih organizacija i organizacija veterana iz Republike Srbije i Republike Srpske.

Na suretu sa veteranima prvo se obratio Milorad Dodik.

– Nacionalni interes i zaštita Srbja je ključno pitanje za nas. Snažna Srbija, ona za koju se svi borimo je interes svih nas, to najbolje danas radi Aleksadnar Vučić. Ako vam nešto nije jasno oko državne i nacionalne politike onda gledajte šta kaže Vučić. Politika koja ne prihvata da bude vođena sa strane, politika koja traži u budućonsti jedinstvo srpskog naroda, poruke da će se braniti gde god bio ugrožen je politika koju imamo u Srbiji – rekao je Dodik.

Obraćanje Vučića

– Svih prethodnih godina svi su se plašili da zahavle ljudima koji su branili otadžbinu, a nisu smeli sebe da pogledaju u oči i kažu da je to običan narod koji je ustao da se bori za svoj narod… Zato vam hvala što ste odbranili i do dnašanjeg dana doveli Srpsku kao uspešan entitet… Hvala Vama iz Srbije što ste uvek i na svako mestu štitili naše nacionalne interese, gde god vas je država pozvala…

Hvala vam jer ste davali svojoj zemlji i otadžbini ono što je najvrednije i zato što niko drugi ne može sa vama da se poredi. Mi danas ne stavljamo srpske junake u crne džakove i ne izručujemo ih nekom drugom, mi danas svoje junake potujemo, pognemo glave pred njima… Beskrajno hvala i vama generale i svima koji su danas sa nama i prema našem narodu i molim vas da zajedno sa braćom iz RS se često družite, zargovarate i ramzenite iskustva jer verujem da će nam oni biti od značaja kako bismo mogli da se sećamo svega što se dešavalo na teritoriji Jugoslavije i da ne bismo dali da se zaborave zločini nad našim narodom, ali i vaše herojstvo – kazao je Vučić, te za kraj svima poželeo sve najbolje.

Prisutnima su se obratili general VRS Budimir Gavrić i komandant prištinskog korpusa VJ za vreme rata na Kosovu general, general Vladimir Lazarević.

Na zajedničkoj sednici Vlada Srbije i Republike Srpske jednoglasno je usvojena Deklaracija o zaštiti nacionalnih i političkih prava i zajedničkoj budućnosti srpskog naroda.

 Deklaracija je jednoglasno usvojena – konstatovao je premijer Vučević.

 Doneli smo istorijski značajnu odluku – dodao je on.

Siniša Mali

– Kada je bilo potrebno Srbija je iz budžeta izdvajala i izdvajaće za projekte u RS. EXPO je najveća razvojna šansa za ceo region, od toga će imati korist i RS. Do kraja godine ćemo završiti i Kuzmin-Sremska rača, otvaramo još jednu saobraćajnicu…

Obraćanje patrijarha Porfirija

 Svaki narod ima svoj pečat, posebnost, ima svoj identitet. Identitet je duhovna kategorija, u zavisnosti od toga koji je duhovni identite, kakav je i koji je koren, zavisiće i sve ostalo. Naš duhovni identitet je zapečaćen Hristom, pravoslavnom verom, i u tome je naš narod jedan jedinstven i prostorno i dijahrono. Ono što je rekao predsednik Vučić podvlačenjem faktora ekonomije, dodao bih i važan faktor a to je duhovni identitet. Važno je da budemo ono što jesmo.

Može biti da obezbedimo sve spoljašnje, ali ako nas nema onda je to prazna orahova ljuska. Kao svaki narod imamo pravo da saborujemo, imamo i obavezu da to činimo ako hoćemo da nas ima, da nas bude. Iz tog razloga, kako sam rekao, sabiramo se, ne protiv i nikada se nismo sabirali protiv, sabiramo se za. Za to da budemo ono što jesmo, da darove koje smo dobili od boga umnožili u slavu njegovu, da bi bez straha i kompleksa stupali u kreativan plodotvoran dijalog sa svima koji su oko nas i sa nama. Molim se da svaki sabor koji ima za cilj dobro uvek bude bogom blagosloven – rekao je Porfirije.

Obraćanje predsednika Srbije Aleksandra Vučića

– Nije lako posle Mileta govoriti, počeću od onoga što je naglasio kao nešto važno. Rekao je važnu stvar oko koje smo se dogovorili još pre 10 godina. Napravili smo dogovor koji nikad nismo prekršili, a to je da Srbija i Srpska, bez obzira na to hoćemo li nekad imati različita viđenja, najboljim odnosima, da nikada ne sme da trpi zbog toga i da u Srbiji ne sme da se čuje loša reč o Srpskoj i obrnuto. Ponosan sam na to što sam rođen u Beogradu, a nikada me niste čuli da sam govorio da sam zbog toga bolji od nekog drugog. Naš junački narod na KiM nikada nije i nikada neće dozvoliti da ostane bez svog imena i svoje srpske države ma koliko teško bilo. Pred nama su teški dani, i zbog onoga što se zbiva u svetu.

– Ako pogledate Evropu i Ameriku kažu da ne sme Rusija da pobedi, sa druge strane Rusija kaže da ne sme da izgubi. Sve to vodi u katastrofu. Najvažniji srpski interes je očuvanje mira. Napadani smo, proganjani, gubili živote… Mislim da je vreme da čuvajući mir gradimo budućnost za naš narod, da nismo bili deo tih ratova bilo bi nas više nego Holanđana. Smatram da je mir naš ključni interes. Govorili smo i o dijalogu kao suštinskom načinu rešavanja problema između nas i Albanaca, ne postoji drugo rešenje, već poštovanje sporazuma, formiranju SZO i svemu drugom.

Ekonomija je nacionalni interes, na toj oblasti ćemo raditi zajedno

– U samoj deklaraciji pažljivo su birane reči, mi smo uvažili određene zahteve RS jer smatramo da je to sabornost, naša obaveza. Ne možemo mi da budemo ti koji ćemo uvek ljudima iz RS da kažemo da bolje razumemo njihove probleme nego oni sami. Oni koji su tražili da se deklaracija ne donese, ne brinite, bio sam čvrst. Srpski nacionalni interes je nešto o čemu smo govorili isto, a to je i ekonomija. Mi smo to nazvali EXPO 27, napredak ekonomski svakog našeg čoveka i Srbije i Srpske je od vitalnog interesa za sve nas i to je ono što nam daje snagu. Ekonomija je nacionalni interes, to je jedna od oblasti u kojoj moramo više da radimo zajedno, računajuči i druge u regionu.

– Bili smo izloženi i pod pritiscima po pitanju članstva Kosova u SE. Donošenje rezolucije o Srebrenici za koju ne krijemo da je bila poprište ili mesto dešavanja jezivih stvari, i to na najsnažniji način osuđujemo, na jedno pitanje nikad nismo mogli da dobijemo odgovor. Ako je 2015. doneta generalna rezolucija o genocidu u svim dleovima sveta, zbog čega je morala da se donosi specifična godinama kasnije. Je li ta razolucija donela pomirenje, ne, donela je radost jednima, a bes i gnev na drugoj stvari. Dolazimo do ključnog trećeg pitanja što ste onda donosili tu rezoluciju. Upravo zbog toga da bi se mi sukobljavali pa da dolaze mirotvorci iz Evrope.

Nikad se nismo stideli našeg prijateljstva

– Moramo da budemo otvoreni za razgovor sa svima, moramo da sarađujemo sa partnerima na Zapadu dopalo se to nekima ili ne. Sutra će svi da traže plate, mesto u modernom svetu… U samoj deklaraciji postoji tačka koja govori o očuvanju naših prijateljstva, onih kojih se nismo stideli i nikada nećemo.

– Uvek ćemo biti spremni na razgovore koji će da vode miru i poboljšanju odnosa. Moja molba Dodiku i svima je, u deklaraciji se pozivamo na Dejtonski sporazum, jasno znamo da smo potpisali Dejtonski sporazum, kao neko ko bi morao da bude garant sprovođenju. U Hrvatskoj imate 20.000 Hrvata pravoslavne vere. Zabranjuju predsedniku Srbije da poseti Jasenovac. Zamislite da ne možete da posetite, da to bude zatvoreno mesto, i ćute svi. Zbog toga ćemo da gradimo i da završimo što je moguće pre i brže i Donju gradinu i Beograd. Biće uz Savu, Sava nam je leševe donosila, da svi vide kakvo je stradanje srpskog naroda bilo.

– Mile dobro čita raspoloženje naroda u RS. Moja molba vama, Srbija je tu i nigde neće otići, uz Srpsku je. Neću da vam ulazim u to, vi donosite odluke, samo vas molim da milion puta razmislite koliko nam je svima potreban mir. Nemojte da brinete, znam sve one koji se zaklinj u kafani, nagledao sam se i onih koji su mi držali pridike o srpstvu, a kad sam uneo zastavu prišli su mi i rekli da je to zabranjeno. Znaju ovi i sa KiM, da kad god je muka zovi Vučića.

Foto: A.K./ATAImages

Srbija nikada neće ostaviti Srpsku na cedilu, pokušajte u miru sa svim drugima da rešavate probleme. Srećan sam što sada uplaćujemo novih 10 miliona evra za auto-put o Bijeljine do Sremske rače. Uvek smo imali saborovanje, za jednu stvar nemojte da brinet enikada, Srbija će biti uz svoj narod ma koliko teško bilo. Ovo u UN je bilo teško i komplikovano, ali odlučili smo da se borimo. Molim vas da se borimo i izborimo za mir, napredak naše ekonomije, a za jedinstvo našeg naroda izborili smo se danas i ne dajmo da nam ga iko ikada sruši.

Obraćanje predsednika RS Milorada Dodika

 Bez razumevanja predsednika Vučića ne bi se desilo ni ovakvo okupljanje. Ovaj forum smatram našim saborom i on je sabor svih nas. Verujem da ima među nama onih koji su ovo shvatili kao dan koji su trebali da rezervišu za nešto, da odu negde, a ja sam ponosan što sam saradnik Aleksandra Vučića. Bićete ponosni što ste bili ovde sa nama donoseći jedan istorijski dokument koji rehabilituje srpske interese. Ključno pitanje naših odnosa u budućnosti jeste srpski nacionalni interes.  

Ključno pitanje naših odnosa u budućnosti jeste srpski nacionalni interes. Srpski nacionalni interes i državni interes za nas nema alternativu. Ponosan sam što sam deo ovoga, ponosan sam što sam kao poslanik digao ruku za formiranje Republike Srpske. Deklaracija je suštinski nacionalni dokument, ona je dala odgovore na mnoge izazove. Deklaracija koju danas usvajamo biće potvrđena i postaće vlasništvo, a mi moramo da se potrudimo da je to vlasništvo svakog čoveka naše države. Ovaj sabor, sa istorijskim diskontinuitetom, od nekoliko vekova se rehabilituje i povezuje.

15. februar će biti obeležavan i kao Dan Republike Srpske

Deklaracijom se obuhvataju važni aspekti naših odnosa. Zajedno ćemo, kao dan Srbije koji se obeležava 15. februar, obeležavati i kao Dan Republike Srpske, ali ćemo ostati pri tome i da je 9. januar Dan nastanka Republike Srpske. Srbija rehabilituje svoju snagu, hoćemo snažno da kažemo da smo pripadnici jednog naroda, da je sprski narod i u CG i u BiH, da su to Srbi. Uvek ističemo, da ne želimo nikoga da ugrozimo, a zbir svih napora oko nas i blizu i daleko uvek ugrožavali nas. U vremenu smo kada se u UN dešava sraman čin okupljanja onih koji su hteli da nam nametnu etiketu genocidnog naroda. Braneći se kako to nije rečeno, ali se podrazumeva. 

Nismo genocidni narod

– Mi nismo genocidni narod i tačka. Ova rezolucija se nas ne tiče u smislu da treba da je provedemo. Srpski narod mora trajno da oda priznanje predsedniku Vučiću i da stane iza njegove borbe. Prepoznati u nepovoljnom okruženju trenutak, da se boriš tako, mogu samo veliki lider i državnici. Kosovo i Metohija je neotuđiv deo Srbije ali Republike Srpske koja svoje vrednosti, identitet i sve ono što je važno za sprski narod, upravo sa korenima sa KiM. Moramo da kažemo da nema razlike između toga šta se govori ovde ili na drugom mestu.

Da kažemo jasno da je Republika Srpska bila zadovoljna autonomijom koja je data putem Dejtonskog sporazuma ali to je srušeno, nizom godina, raznim akrobacijama dovedeno u pitanje. I danas bi bili zadovoljni ali danas to više nije moguće, ne zbog nas nego zbog onih koji neće da se vrate na Dejtonski sporazum. Republika Srpska svoje zadovojnostvo autonomijom dobijeno Dejtonskim sporazumom ne može više da afirmiše jer je ugroženo. Mislim da upravo danas, ovakav pristupa, da srpski narod na svom saboru definiše i daje odgovore na otvorena pitanja.

Srpski narod želi mir

– Mi u Republici Srpskoj smatramo da BiH ne može da nastavi sa kršenjem Dejtona i stranom intervencijom i mislimo da je bolje da živimo kao dobre komšije sa svojim pravima, političko-teritorijalnim subjektima nego da budemo stalno posvađani. Srpski narod želi mir i uveren sam da ako dođemo u trenutak da moramo da odlučujemo o tome, ako nas okolnosti navedu da nam je ugrožen mir, samo sledite predsednika Vučića. Današnje okupljanje trebalo bi da bude pozdravljeno i od naših komšija. Da kažemo da ćemo poštovati jedni druge, Srbi poštuju svakoga, svačiji identite. SPC je očuvala naš identitet u gotovo nemogućim okolnostima. 

Uvek želimo da Srbija bude jaka i ona se uzdigla, Srbija zadnje decenije je neprepoznatljiva. Moram da kažem, kada dođem u Srbiju vidim veću živost, promenu, snagu, snaga je u opredeljenju, Kada sretnem Vučića on svaki dan živi u borbi za srpski narod, za Srbiju. Srbija se zahvaljujući Vučiću vratila obeležavanju važnih događaja iz istorije. Ponosan sam na Vučića što je u izradi ove deklaracije odbio sve napade koji su dolazili od strane onih koji smatraju da je uspeh kad neomoguće da Srbi izraze svoje ciljeve. Budite ponosni što ste deo ovog skupa, vratimo se pravim vrednostima.

Obraćanje Milana Kneževića

– Hvala kosponzorima i sponzorima rezolucije protiv sprskog naroda, posebno želim da se zahvalim i amandmanlijama iz crnogorske vlade jer su nas ujedinili u ovom saboru i nameri da se najstradalniji narod na Balkanu proglasi genocidni. Nakon referenduma 2006. godine mi Srbi u CG suočavamo se sa pokušajima asimilacije i identitetskim inženjeringom. Ubijali su nam srpski jezik, ponižavali su nas i vređeli priznajući tzv. Kosovo, hteli da nam otmu svetinje, potapali nas u vodu zaborava, zaboravljajući da smo delili prošlost, pobede i poraze.

Objašnjavali nam da je sramota da se izjasniš kao Srbin. Ririkujući da u ovoj vladi ne dobijem ni mesto ložača kotlova, želim da jasno saopštim da se ponosim činjenicom što sam Srbin iz Crne Gore i što sam zajedno sa mojom porodicom na referendumu glasao za zajedničku državu sa Srbijiom. Da poručim Srbima u Crnoj Gori koji su glasali za zajedničku državu, da dignu glavu i budu ponosni jer naše bitke tek počinju. Danas je istorijski dan, po prvi put su visoki zvaničnici iz CG zajedničkoj sednici vlada, hvala predsedniku Vučiću što smo deo ovog nacionalnog trojstva.

Obraćanje predsednika Skupštine CG Andrije Mandića

– Hvala na pozivu, veoma sam srećan što mogu da prisustvujem sastanku u ime srpskog naroda u Crnoj Gori. Mi smo iz Crne Gore Srbi, kao i drugi Srbi i želimo da budemo tako posmatrani. Kako postoji dosta čudno ponašanje, kada vas neko naljuti, u isti koš stavite najbliže kao i onog ko je izazvao ljutnju ili uradio nešto na vašu štetu. U slučaju CG zamolio bih vas da imate osećaj kao naše sunarodnike, koji su patnje proživljavali zajedno.

Mi nismo svi isti u CG, verujemo da smo naslednici onih koji su držali do velikih vrednosti, u CG ne misle svi tako. Da malenu državu učinimo boljom i to je ono što je naš zadatak. Vidim da od izbora do izbora ljudi u CG to nagrađuju, nema sumnje da će budućnost biti takva da ovo ne bude skup samo dve države, da nas bude više, da budemo zajedno kao što smo bili stotinama godina unazad. Hvala na pozivu, veoma se lepo i ugodno osećam ovde i pozdravljam vas u ime svih ovih ljudi.

Obraćanje premijera RS Radovana Viškovića

– Ovo danas je istorijski dan, prvi put srpski narod neskriveno, bez ambicije da bilo kome nanosi štetu, želi da kreira svoju budućnost u narednom periodu i da to što je do sada rađeno bude i dokumentovano, da bude nešto što će biti kroz jedan savet koji će biti formiran usvajanjem deklaracije. Ne manje važno, danas, više od 80 godina je prošlo, mi ćemo danas da usvojimo odluku o raspisivanju međunarodnog konkursa za idejno rešenje za Jasenovac, Donju Gradinu gde ćemo uraditi spomenik, gde će svi moći da dođu i odaju poštu, u jedinom logoru na svetu koji je imao zatočenu decu.

Hvala Srbiji, predsedniku i čitavom timu koji je oko njega za jednu ovakvu podršku prema svim Srbima koji ne žive u matrici. Siguran sam da od današnjeg dana pišemo istoriju i sve što radimo, radimo da zaštitimo sebe, svoj razvoj i svoj put. Mnogi će od ovoga da prave senzaciju, šta mi to radimo, ne treba da brinu, samo je došlo vreme da mi zaštitimo svoje interese.

Vučić – Sa sabora će biti poslata jasna poruka

Predsednik Vučić rekao je da očekuje da će sa sabora biti poslata poruka jedinstva i najavio da će biti doneto mnogo važnih odluka.

On je rekao i da očekuje da se pošalje poruka i o političkom subjektivitetu srpskog naroda u celom regionu.

 Jesu li Albanci kao kolektivni politički subjektivitet postigli značajne rezultate u Severnoj Makedoniji – jesu. A jesmo li mi Srbi postigli ikakve rezultate kao politički subjektivitet u Crnoj Gori – nismo – kazao je Vučić.

Dodao je da ne misli da se treba mešati u unutrašnja pitanja drugih zemalja, ali da Srbi moraju da istaknu da se ne stide svog porekla i da se ponose svojim rodom.

– Tražićemo svoja prava kakva imaju svi drugi narodi. Ništa više od toga. Nećemo da učestvujemo ni u ratovima, ni u sukobima, ni u rušenju međunarodno priznatih granica. Ni u čemu od toga. Jedino što želimo su prava za naš narod, kakva svi drugi imaju – naglasio je šef države.

ZaječarOnline/Hypetv.rs/O.B.

Dodaj komentar