fbpx
Društvo

Istočna Srbija ima potencijala za mrežu ’’Biseri Dunava’’

Predstavnici RARIS-a, zajedno sa predstavnicima sektora transporta i turizma iz 9 evropskih zemalja, učestvovali su na sastanku povodom realizacije inicijative za uspostavljenje ’’Bisera Dunava’’.

Treći sastanak partnera projekta Transdanube.Pearls održan je u Ruseu, Bugarska od 2. do 3. oktobra 2017. godine.

Na ovom sastanku partneri su odobrili konačnu verziju zajedničkih standarda i postigli značajnu prekretnicu za projekat i transnacionalnu mrežu koji će biti oformljena u toku trajanja projekta.

“ Projekat ima za cilj razvijanje mreže destinacija („Biseri“) posvećene održivom transportu u turizmu duž Dunava.

Zajednički standardi definišu osnovne kriterijume i minimalne zahteve koje budući biseri i članovi ove mreže treba da ispune.

Ovo uključuje mogućnost putovanja do i u okviru destinacija održivim prevoznim sredstvima, postojanje visokog nivoa znanja i kapaciteta za transportne i turističke usluge, npr. u info centrima itd.

Takođe, partneri su razgovarali o sledećim koracima u procesu implementacije usluga održivog transporta, kao što su izrada regionalnih strateških planova za održivi transport (SRTMP) i kreiranje transnacionalnih turističkih paketa“, navodi se u saopštenju.

Posle sastanka partnera, organizovana je obuka menadžera za održivi transport od strane Kluba „Sustainable Development of Civil Society“ u Silistri, Bugarska, od 5. do 7. oktobra.

Obuka je deo projekta i ima za cilj izgradnju kapaciteta u oblasti održivog transporta i turizma duž Dunava.

Dva međunarodna stručnjaka za održivi transport obučavala su 30 učesnika iz devet evropskih zemalja.

Razmatrane su i evaluirane značajne teme poput usluga upravljanja transportom, uspostavljanje regionalnih info centara za održivi transport i analizirani su primeri dobre prakse.

Pored toga, tokom obuke, učesnicima je predstavljena platforma za razmenu i upoznavanje partnera u ovoj oblasti duž Dunava, kako bi se poboljšala saradnja i povezanost između budućih „Bisera Dunava“.


O projektu

‘’Transdanube.Pearls’’ je EU projekat koji će trajati 2,5 godine, kofinansiran od strane ’’Interreg – Danube Transnational Programme’’ (Intereg-Dunavskog Transnacionalnog Programa) sa ukupnim budžetom 2.9 miliona evra.

Projekat je okupio jak partnerski konzorcijum, sastavljen od 15 projektnih partnera i 24 pridruženih strateških partnera koji su se posvetili uspostavljanju održivog transporta u turizmu.

Tokom trajanja projekta svaka destinacija će podsticati održivi transport u turizmu kroz sveobuhvatan skup aktivnosti, kao što je uspostavljanje informacionih centara za mobilnost i trening menadžera, izradu posebnih mera za jačanje kapaciteta za lokalne i regionalne aktere i poboljšanje informisanosti o održivom transportu za stanovnike i turiste.

Pored toga, u cilju poboljšanja održivog transporta duž Dunava, radiće se na podsticaju uvođenja održivog transporta, tj. iznajmljivanje bicikala kao prevoznog sredstva, uvođenje sistema za parkiranje, biciklističkih staza, itd. a sve sa ciljem unapređenja održivog transporta duž Dunava.

Dodaj komentar