Društvo Izdvajamo

Grad Zaječar raspisao javni poziv za dodelu pomoći u ogrevu!

Komisija za izbor korisnika za dobijanje jednokratne pomoći u ogrevu namenjene izbeglim i interno raseljenim licima u Gradu Zaječaru, raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za dodelu pomoći.

Pravo na pomoć mogu da ostvare lica koja ispunjavaju sledeće uslove:

  • da imaju izbeglički status i
  • da su registrovana kao interno raseljena lica i da imaju boravište na teritoriji Grada Zaječara.

Pomoć se odobrava kao pomoć u ogrevu sa prevozom u maksimalnom iznosu do 35.000 dinara po porodici.

Pravo na pomoć u ogrevu imaju svi podnosioci zahteva, pod jednakim uslovima, a prema uslovima i kriterijumima i redu prvenstva utvrđenim Pravilnikom o uslovima i kriterijumima za dodelu pomoći.

Komisija donosi odluke o dodeljivanju pomoći, na osnovu reda prvenstva, sačinjenog prema sledećim kriterijumima:

  • domaćinstva bez redovnih mesečnih prihoda ili sa nedovoljnim mesečnim prihodima (do 50% prosečne neto plate u Republici za mesec jun koja iznosi 85.539,00 dinara), ili primaoci NSP-a;
  • bolesni članovi domaćinstva ( teška hronična obolenja ), članovi domaćinstva sa posebnim potrebama;
  • domaćinstva sa članom ( detetom i dr. ) telesnim invalidnim;
  • domaćinstvo sa članom ometenim u razvoju;
  • domaćinstvo sa psihički obolelim članom porodice;
  • žrtve seksualnog/porodičnog nasilja, žena nosilac domaćinstva i
  • domaćinstva samohranih roditelja sa detetom/decom do 15 godina ili studentom/ studentima do 26 godina.

Prijave za Javni poziv, sa potrebnom dokumentecijom, podnose se lično Gradski Informativno -uslužni centar Grada Zaječara ili preporučenom poštom na adresu: ”Jednokratna pomoć u ogrevu”, Gradska uprava grada Zaječara, Povereništvo za izbeglice, Trg Oslobođenja br. 1, 19000 Zaječar.

Rok za podnošenje zahteva je 23. septembar.

Dodaj komentar