fbpx
Društvo

Grad Zaječar je raspisao javni oglas za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta

foto: www.prosperitati.rs

Grad Zaječar je raspisao javni oglas za prikupljanje pisanih ponuda u prvom krugu za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini u gradu Zaječaru u katastarskim opštinama na teriztoriji grada.

Zemljište se daje u zakup isključivo za poljoprivrednu proizvodnju, ne može se koristiti u druge svrhe i ne može se davati u podzakup.
Rok za podnošenje dokumentacije za prijavljivanje je do 14 sati, 29. juna. Javno nadmetanje za davanje u zakup zemljišta održaće se u maloj sali Skupštine grada Zaječara 30. juna sa početkom u 11 sati.

Pravo učešća u javnom nadmetanju za davanje u zakup poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini imju fizička lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine u katastarskoj opštini na kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i koje je je vlasnik najmanje 0,5 hektara poljoprivrednog zemljišta.

Pravo za nadmetanje imaju i fizička lica upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i koja se nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, sa prebivalištem najmanje tri godine na teritoriji jedinice lokalne samouprave koja sprovodi javno nadmetanje, a čija se parcela graniči sa zemljištem u državnoj svojini koje je predmet zakupa.Učešće u javnom nadmetanju imaju i pravna lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i nalaze se u aktivnom statusu najmanje tri godine, pravno lice koje je vlasnik poljoprivrednog zemljišta najmanje 10 hektara u katastarskoj opštini u kojoj se nalazi zemljište koje je predmet zakupa i ima sedište na teritoriji jedinice lokalne samouprave kojoj pripada ta katastarska opština.

Izvor: radiomagnum.rs

Dodaj komentar