Društvo

Grad objavio Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta za rekonstrukciju Paviljona i izgradnju otvorenog strelišta

gradska uprava

Na javnu prezentaciju izlaže se Urbanistički projekat za rekonstrukciju Paviljona i izgradnju otvorenog strelišta u Zaječaru,  koji je urađen od strane „Kapaprojekt“. Javnim pozivom pozivaju se sva zainteresovana pravna i fizička lica da izvrše uvid u Urbanistički projekat, kao i da u toku javne prezentacije dostave svoje primedbe i sugestije.

Primedbe se dostavljaju u pisanom obliku, nadležnom organu, odnosno Odeljenju za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, Gradske uprave grada Zaječara, Trg oslobođenja br.1 u Zaječaru.

Lice ovlašćeno od strane nadležnog organa za davanje obaveštenja o sadržaju javne prezentacije je Glavni urbanista grada Zaječara dipl.inž.arh. Ivan Stojanović, kontakt: 019-444 600.

Javna prezentacija Urbanističkog projekta biće održana u trajanju od sedam dana, od 19. do 25. jula, svakog radnog dana od 07:30 do 15:30 časova.

Mesto održavanja javne prezentacije su prostorije Odeljenja za urbanizam, građevinske i komunalno-stambene poslove, ul. Krfska br.4 u Zaječaru i internet stranica grada Zaječara (www.zajecar.info), a obaveštenja se mogu dobiti na istoj adresi u kancelariji br.2 na 1. spratu.

Dodaj komentar