Društvo

Glasno o problemu torture i nečovečnog ponašanja

Stav Evropskog suda za ljudska prava u Strazburu je da je za procesuiranje torture dovoljna samo izjava žrtve. To kod nas nije slučaj. Naprotiv, kod nas dokazivanje torture uz izjavu žrtve i svedoka zahteva obimnu zdravstvenu dokumentaciju. Takođe veliki problem predstavlja i to što u našem zakonu krivično delo tortura zastareva posle 10 godina, a Konvencija UN protiv torture i drugih surovih, nečovečnih i ponižavajućih postupaka i kažnjavanja ne poznaje zastarelost. Ovo su samo neki od problema koji su izneti na konferenciji za novinare Centra za ljudska prava Niš, povodom projekta Sveobuhvatna akcija protiv torture.

Advokat Stevan Arambašić istakao je da je problem u pravnom zastupanju žrtava torture i u tome to što su istražni postupci spori, ne završavaju se i nisu podvrgnuti kontroli javnosti. Zato o toruri i nečovečnom postupanju treba govoriti što češće.

FOTO: Centar za ljudska prava Niš

“Pretpostavlja da u psihijatrijskim ustanovama i staračkim domovima ima žrtava torture koje zbog nemoći ne mogu da to prijave, te da je potrebno da se obrati mnogo više pažnje na takve ustanove.

Zatvori u Srbiji su i dalje prenaseljeni, što predstavlja nehumano i nečovečno postupanje, ali u njima su sada vrlo retki slučajevi torture čuvara prema osuđenicima. Češća je pojava torture osuđenika prema drugim osuđenicima, ali su to teško dokazivi slučajevi” istakao je Arambašić.

Lidija Vučković lokalni koordinator projekta naglasila je da ne postoje izvinjavajuće okolnosti koje nekome daju pravo da vrši torturu. Tortura je apsolutno zabranjena Konvencijom UN protiv torture i prema ovom međunarodno priznatom dokumentu, čiji je i naša zemlja potpisnik, svaka država je dužna da osobi koja je preživela torturu pruži obeštećenje i pravo na rehabilitaciju koja mora biti dostupna i odgovarajuća.

FOTO: Centar za ljudska prava Niš

“Naš cilj nije samo da pružimo zaštitu svakoj žrtvi torture koja nam se obrati, već i da kroz pojedinačne slučajeve ostvarimo i sistemsku promenu. Želimo da pokrenemo državne organe da ubrzaju rad kako bi se pojačala zaštita žrtava i borba protiv torture bila efikasnija”, kaže Vučković.

U okviru projekta “Sveobuhvatna akcija protiv torture”, koji realizuje zajedno sa, autorom projekta “Međunarodnom mrežom pomoći IAN’’, Centar za ljudska prava Niš pruža pravnu pomoć i pravno zastupanje pred sudovima za žrtve torture i nečovečnog postupanja na teritoriji cele Srbije .

Centar poziva potencijalne žrtve torture i nečovečnog postupanja da se jave radi dobijanja besplatne pravne pomoći i zastupanja pred odgovarajućim sudovima na telefon Centra za ljudska prava-Niš : 018 524 332 , pošalju pismo na e-mail adresu: ni_cent@eunet.rs ili poštom na adresu : Centar za ljudska prava Niš, Ulica cara Dušana, br. 54 PC „Dušanov Bazar“ Kupola, lokal 202 18000 Niš.

Za pružanje pravne pomoći i pravno zastupanje angažovani su advokati iz NIša, Beograda, Novog Sada i Novog Pazara koji imaju veliko iskusto u oblasti ljudskih prava.
Donator projekta je Evropska komisija.

Dodaj komentar