Društvo

Gimnazijalka Jovana Prvulović o osvojenom prvom mestu na takmičenju iz sociologije

Svojim radom na temu ,,Aktivizam i politički identitet mladih u Srbiji”, gimnazijalka Jovana Prvulović iz Zaječara postigla je veliki rezultat osvojivši prvo mesto na republičkom takmičenju iz sociologije, koje je održano 19. marta, u organizaciji Srpskog sociološkog društva.

Ova tek punoletna devojka govorila je za naš portal o samom toku takmičenja, pomoći koju je dobila od mentorke Dragane Rašić, a i o samom radu koji se bazirao na svesnosti i aktivnosti mladih u našem društvu. Na pomenutom takmičenju učestovale su četiri devojke iz Zaječara.

1. Na koji način je teklo takmičenje?

,,Grupni identitet je glavna tema, na osnovu koje imamo neke podteme, gde je politički identitet bio jedan od podtema. Samo formulisanje teme obavljaju učenici sa svojim profesorima. Pisanje je potpuno slobodno, pa tako možete raditi istraživački rad i teorijski.“

Rad naše gimnazijalke je istraživački, što samim tim podrzumeva više aktivnosti, kao što je anketa i intervju. Kako bi što bolje obradila temu, Jovana je anketirala čak 217 svojih vršnjaka, srednjoškolaca.

Interjuisane su dve mlade osobe, kako Jovana kaže dve suprotnosti, na osnovu čijih odgovora je kristalno prikazana slika političkog aktivizma među mladima. Ima onih koji su angažovani poput nje, a ima i onih koji su potpuno apolitični, što Jovana ocenjuje jako lošim pristupom po celo društvo.

Rad sa svojom nastavnicom Draganom Rašić karakteriše korisnim i ističe da je velika sreća imati nastavnika kao što je Dragana jer je čitavo odeljenje, ne samo ona, dosta potkrepljeno znanjima iz politike.

2. Šta je to što je tvoj rad izdvojilo od ostalih radova i dovelo do prvog mesta?

,,Moj rad je dosta sadržao moje lično mišljenje zato što je ceo rad o političkom aktivizmu, a ja sam sama aktivista već 4 godine. Bavim se i volonterzmom, volonter sam u više organizacija i vršnjački sam edukator. Tema mi je bila jako bliska i imala sam dosta izvora.“

Jovana veliki problem vidi u distanciranju mladih osoba i njihovom apolitičnom opredeljenju, jer su baš mladi ti koji mogu da pokrenu promenu. Kako Jovana kaže, mladi u Srbiji ne znaju da nabroje ni stubove vlasti ili da razlikuju predsedničke i parlamentarne izbore, kamoli da imaju znanja o funkcionisanju političog sistema. Ovakvoj situaciji, prema njenom mišljenju, doprinelo sve je od suvoparnog prezentovanja ovakvih sadržaja u školi, pa sve do manjka informacija u javnosti, ali i slaba samoinicijativa mladih.

Jovana svoj dalji put vidi na Fakultetu organizacionih nauka, a sebe kao menadžera ljudskih resursa. Takođe, Fakultet političkih nauka je jedna od ,,stanica“ o kojoj Jovana razmišlja. Kako god odlučila, želimo joj puno sreće u daljim projektima!

Dodaj komentar