Društvo

Eparhija timočka raspisala konkurs za veroučitelja

Odbor za školsku katihizaciju Eparhije timočke raspisao je konkurs, internog karaktera, za  nastavnika verske nastave za školsku 2019/2020. godinu. Krajnji rok za prijavu je 30. april ove godine.

Na konkurs za nastavnika verske nastave u osnovnim i srednjim školama na teritoriji Eparhije timočke sva lica koja ispunjavaju opšte i posebne uslove konkursa mogu se javiti do 30.aprila 2019. godine.

Osim opštih uslova Zakona o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove:

  • da je predloženi kandidat državljanin Republike Srbije,
  • da se redovno ispoveda, pričešćuje i prisustvuje nedeljnim i prazničnim sv. Liturgijama,
  • da je diplomirao na Bogoslovskom fakultetu Srpske pravoslavne Crkve do 10. septembra 2005. godine, odnosno da je nosilac akademskog zvanja diplomirani teolog-master na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu (posle 10. septembra 2005. godine),

Izuzetno, da je završio Pravoslavni bogoslovski fakultet i trenutno je na master studijama ili da nosi zvanje diplomiranog-master pedagoga, filozofa ili pravnika (u obzir mogu doći i diplome drugih fakulteta studija drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarnestudije drugog stepena koje kombinuju celine ili odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine), pod uslovom da je pohađao stručne seminare za predavače verske nastave.

Prednost pri izboru kandidata imaće klirici i laici Eparhije timočke i oni kojima je jedina ili glavna delatnost predavanje verske nastave.

Laici drugih eparhija, diplomirani teolozi – master (sa VII-2 stepenom stručne spreme), treba da podnesu blagoslov i preporuku nadležnog arhijereja, a ako su predavali versku nastavu, i preporuku nadležne eparhijske Kancelarije za veronauku, koja je imala uvid u njihovo radno iskustvo.

Opširnije o konkursu saznajte OVDE.

Dodaj komentar