Društvo

BOŠNJAK U ZAJEČARU: Srbija ima dobar zakonski okvir u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, ali se na brojnim poljima još dosta mora raditi!

Težnja da se kroz obrazovni sistem populariše učenje manjinskog jezika, osnivanje manjinskih redakcija u privatnim medijima na lokalnom nivou, ali i podrška pripadnika nacionalnih manjina da slobodno izražavaju svoju versku pripadnost samo su neke od tema sastanka koji je danas održan u Zaječaru.

Prema rečima državnog sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doktora Ivana Bošnjaka Srbija ima dobar zakonski okvir u oblasti zaštite prava nacionalnih manjina, ali se na brojnim poljima još dosta mora raditi.

“ Pojedina pitanja su i posle ovog sastanka ostala otvorena: poput funkcionisanja i rada rumunske crkve ovde u istočnom delu Srbije, zatim pitanja obrazovanja i informisanja na jezicima manjina, kao i pitanje izbora za Nacionalni savet.

Ovo je bila prilika da se ljudi dobro međusobno upoznaju i da se kristališu određeni problemi kako bi krenuli u njihovu operativnu realizaciju.

Generalni konzul je svojim prisustvom posvedočio da će dobri bilateralni odnosi između Rumunije i Srbije i nepriznavanje nezavisnosti Kosova i Metohije biti upotpunjeni dobrim dogovorima koji će nam puno pomoći u realizaciji Nacionalnog plana za poboljšanje položaja manjina u Srbiji“, istakao je Bošnjak.

On je naglasio da su trenutno pripremljena dva nacrta zakona koja se bave pitanjem položaja nacionalnih manjina, i da će već od četvrtka, 29. marta u javnu raspravu uči i paket zakona o kojima će na narednom zasedanju republičkog parlamenta odlučivati i poslanici.

Sastanku kopredsednika Međuvladine mešovite komisije za unapređenje položaja manjina sa Rumunijom, državnog sekretara Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave doktora Ivana Bošnjaka prisustvovao je i generalni konzul Rumunije Oliver Marius Dilofom.

“ Radujem se što sam na lokalnom nivou naišao na dobru saradnju.

Radi razvoja dobre saradnje sa generalnim konzulatom Rumunije u pogledu poštovanja prava nacionalnih manjina u oblasti u kojima žive treba imati u vidu i ekonomski razvoj ove dve regije.

Rumunska zajednica u Srbiji i srpska zajednica u Rumuniji treba da budu jedna tačka koja će spajati ove dve države.

A dobro razumevanje  ove dve zajednice dovešće do prosperiteta u njihovim bilateralnim odnosim u budućnosti“, naveo je Dilofom.

Načelnik zaječarskog Upravnog okruga Vladan Paunović istakao je da je naša sredina oduvek bila mešovita po pitanju nastanjenosti pripadnika raznih nacionalnih manjina.

“ Prema poslednjem popisu iz 2011. godine u Boljevacu i Zaječaru imamo 307 građana koji su deklarisani kao Rumuni i 6254 kao Vlasi.

Ovo je prvi sastanak relevantnih činilaca na kome se razmatralo na koji način se može poboljšati položaj nacionalnih manjina u našem gradu“, istakao je Paunović.

Učesnici u diskusiji su istakli važnost analize sprovođenja bilateralnih sporazuma, kao i to da će pitanje statusa i položaja nacionalnih manjina biti tema pristupnih pregovora Srbije sa EU.

1 komentar

Dodaj komentar