fbpx
Društvo

Anketa: Koliko zaječarci znaju o pravima u sistemu zdravstvene zaštite?

Foto: zajecar.info

Koliko Zaječarci znaju o svojim pravima u oblasti zdravstva?  Kome bi se najradije obratili u slučaju da smatraju da im je uskraćeno neko od prava u sistemu zdravstvene zaštite?

Odgovore na ova, i još neka interesantna pitanja, otktiva nam Savet za zdravlje grada Zaječara, koji je nedavno sproveo anketu među građanima Zaječara.

Na pitanje da li u gradu postoje organizacije ili udruženja pacijenata, 13% ispitanika je odgovorilo sa „da“, 32% je dalo odgovor „ne“, dok je 55% ispitanika odgovorilo da nije sigurno da u gradu postoji tako nešto.

Svaki treći ispitanik smatra da ima zakonsko pravo da potraži drugo mišljenje stručnjaka, 11% je odgovorilo da nema pravo na to, dok većina anketiranih, 59 odsto, ne zna da li ima pravo da potraži drugo stručno mišljenje u oblasti zdravstva.

U okviru ankete, ispitanicima je postavljeno pitanje da li pacijenti u Domu zdravlja lako mogu da dobiju svoje zdravstvene kartone na uvid i čitanje, na šta je 16% anketiranih reklo „da, tako što jednostavno zatražite“, 10% njih smatra da može, ali uz veći broj administrativnih procedura, 3% smatra da ne može, dok tu temu nije razmatrao 71% anketiranih, pa s tim u vezi i ne znaju da li mogu da dobiju na uvid svoje zdravstvene kartone.

U anketi Saveta za zdravlje grada Zaječara, našlo se i pitanje da li postoji telefonski ili internet-zdravstveni informacioni sistem, na šta je:

 • 27% ispitanika odgovorilo da postoji,
 • 18% da ne postoji,
 • dok nešto više od polovine anketiranih (55%) nije znalo da li postoji tako nešto.

Takođe, na pitanje da li postoji pristup informacijama o rezultatima rada zdravstvenih ustanova, nijedan ispitanik nije odgovorio sa „da“, samo 6% anketiranih se izjasnilo da su negde čuli da postoje ali ne znaju kako da dođu do njih, 11% je reklo da javnost ne može da pristupi takvim informacijama, dok 83% nije razmatralo tu temu.

Zanimljive odgovore ispitanici su dali i na pitanje „kome biste se najradije obratili u slučaju da smatrate da vam je uskraćeno neko od prava u sistemu zdravstvene zaštite“:

 • 37% ispitanika odgovorilo da bi pomoć potražili od zaštitnika prava pacijenata u Domu zdravlja,
 • 14% se izjasnilo da bi se obratili zaštitniku prava pacijenata, ali van zdravstvene ustanove,
 • 8% je reklo da bi se obratilo zaštitniku prava građana (ombudsmanu),
 • 6% smatra da se treba obratiti  Ministarstvu zdravlja,
 • 17% je reklo „nikome se ne treba obratiti“,
 • dok je sa „ne znam“ odgovorilo 18% ispitanika.

Takođe, ispitanicima je postavljeno pitanje da li se od pacijenata u Domu zdravlja očekuje da izvrše nezvanična plaćanja, odnosno mito:

 • 20% je reklo da se očekuje i to često, svaki treći ispitani smatra da se očekuje ponekad i to zavisno od lekara,
 • 13% anketiranih je reklo da se očekuje ponekad, i da to zavisi od usluge koja se pruža,
 • 8% je dalo odgovor „ne“, dok se 28% izjasnilo sa „ne znam“.

izvor: Radio “Magnum”

Dodaj komentar