Od 107 prijavljenih kandidatkinja kroz prvu fazu projekta „Fem-ino“ koji realizuje grad Zaječar uz finansijsku podršku kabineta Ministra za inovacije i tehnološki razvoj, 58 žena uspešno je završilo obuku i one će imati mogućnost da na osnovu predloženog biznis plana dobiju bespovratna sredstva do 160.000 dinara.

Prema rečima Saše Ivanovića, pomoćnika gradonačelnika grada njihova obaveza biće da na osnovu svog biznis plana realizuju planirane aktivnosti, kao i da posluju najmanje 3 godine od dobijanja bespovratnih sredstava.

 

“ Program se sastoji iz dve faze, prva je stručna obuka i dodela sertifakata, i to je uslov kako bi preduzetnice konkurisale za bespovratna sredstva.

Konkurs je raspisan do četvrtka, 6. decembra, nakon čega ćemo odabrati najbolje inovacije i preduzetnicama koje su ih osmislile dodeliti bespovratna sredstva iz ovog projekta.

Ukupno smo dobili 5,5 miliona dinara od Ministarstva, a najveći iznos koji jedna preduzetnica može da dobije je 160.000 dinara.

Konkursom su predviđeni kriterijumi, kao i način bodovanja, i u odnosu na to koliko naše preduzetnice budu kreativne, toliko će Komisija dodeliti sredstva“, istakao je Ivanović.

Prema rečima Ivanovića učesnice projekta dobijeni novac moraće da opravdaju tako što će ukoliko su biznis planom predvidele nabavku opreme, tu kupovinu morati i da dokumentuju računima.

Prijavljene kandidatkinje kroz prvu fazu prijekta „Fem-ino“ imale su priliku da kroz obuku dobiju korisne savete, nauče mnogo toga o pisanju biznis plana, marketingu i paušalnom oporezivanju.

 

 

 

 

Obaveze preduzetnica koje su prošle obuku, prema Ivanovićevim rečima, je da ono što su predvidele biznis planom ispune. Ivanović je objasnio da ako je biznis planom predviđena nabavka opreme, preduzetnice će to moći da nabave, ali da će morati da tu kupovinu dokumentuju računima. Takođe, u obavezi su da posluju najmanje 3 godine po dobijanju ovih sredstava.

Postavi komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here