fbpx
Društvo

20. oktobra u Zaječaru počinje sedmodnevna obuka za PROFESIONALNE UPRAVNIKE ZGRADA!

Privredna komora Srbije, u skladu sa Zakonom o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. glasnik RS br.104/2016), nastavlja sa organizacijom obuka za sticanje licence profesionalnog upravnika zgrada.

Obuka traje sedam dana, odnosno 50 školskih časova i počinje 20.10.2017. godine, a nastavlja se 21, 25, 26, 27, 30 i 31. oktobra 2017.godine sa početkom u 9.00 sati (prema Agendi) i biće održana u prostorijama Privredne komore Srbije- RPK Zaječar, ul. Nikole Pašića 37 (u sali na V spratu).

Kotizacija za polaganje obuke je 25 000 dinara (plus PDV).

Prijava za obuku se vrši isključivo na sajtu Privredne Komore Srbije:
(http://www.pks.rs/Aplikacije.aspx?aplikacija=edukacija) .

Poslovima profesionalnog upravljanja mogu da se bave privredna društva ili preduzetnici (organizator profesionalnog upravljanja), angažovanjem lica koje ispunjava uslove za profesionalnog upravnika.

Organizator profesionalnog upravljanja ima pravo da se bavi poslovima profesionalnog upravljanja ako ima najmanje jedno lice u radnom odnosu na neodređeno vreme sa punim radnim vremenom, upisano u registar profesionalnih upravnika koji vodi Privredna komora Srbije.

U skladu sa Članom 52. Zakona o stanovanju i održavanju zgrada (Sl. Glasnik RS br. 104/2016), uslovi koje fizičko lice treba da ispuni da bi steklo kvalifikaciju profesionalnog upravnika, sledeći:

• Da ima najmanje srednje obrazovanje u četvorogodišnjem trajanju
• Položi ispit za profesionalnog upravnika i stekne licencu
• Upiše se u registar koji vodi Privredna komora Srbije

Za sve informacije, kontakt osoba: Tatjana Račić, telefon: 019/210 135, E-mail:tatjana.racic@pks.rs

Dodaj komentar