Sport

Uz poštovanje određenih pravila, sportisti ponovo u sportskoj hali na Kraljevici

U Zaječaru, sportisti se pri dolasku, odlasku i tokom treninga moraju pridržavati određenih mera.

Na osnovu člana 41. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“, br. 84/18) i člana 6. Odluke o obrazovanju Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 70/20), Štab za vanredne situacije grada Zaječara je na sednici održanoj 04.01.2021. godine, doneo

ZAКLJUČAК

I DOZVOLJAVA SE organizovanje treninga u sportskoj hali na Кraljevici:

Sportska hala na Кraljevici treninge može organizovati svakog dana u periodu od 08.00 do 20,00 časova, prenosi zajecar.info.

Sportisti se pri dolasku, odlasku i tokom treninga moraju pridržavati sledećih mera:

– sportista na trening mora da dolazi i odlazi sam,

– pri dolasku na trening i odlasku sa treninga sportista je dužan da se pridržava svih mera socijalnog distanciranja kao mera prevencije u RS radi sprečavanja širenja virusa Covid 19,

– korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice, tuš kabine i sl. moguće je samo ukoliko postoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije,

– sportisti moraju koristiti svoja lična sredstva za higijenu (sapune, peškire i dr.)

– pri ostavljanju stvari, sportista je dužan da ih ostavi u svojoj zasebnoj torbi koja je zatvorena,

– tokom treninga sportista mora da koristi samo svoju bocu za vodu – sportsko piće – protein i ne sme je deliti ni sa kim drugim (isto se odnosi i na hranu koju eventualno koristi tokom treninga).

Organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskog objekta moraju da obezbede sledeće uslove, odnosno da preduzmu sledeće mere:

– pri dolasku na trening, organizator treninga je dužan da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja koji učestvuju u realizaciji treninga na bilo koji način, a koje se tiču toga da li lice ima bilo koji simptom koji može ukazati na infekciju virusa Covid 19, te ukoliko postoji bilo koji simptom sportista se udaljava sa treninga i upućuje lekaru,

– pri dolasku na trening svim sportistima, trenerima, ostalom tehničkom i drugom osoblju meri se telesna temperatura a svako ko ima povišenu telesnu temperaturu udaljava se sa treninga i upućuje lekaru,

– ukoliko se pojavi bilo koji simptom koji ukazuje na Covid 19 infekciju bilo kog lica koje prisustvuje treningu, trening se prekida, osoba sa simptomima se upućuje lekaru, dok se sve ostale osobe podvrgavaju testiranju na prisustvo virusa Covid 19 i ostaju u izolaciji dok ne dobiju rezultate testiranja,

– organizator treninga je dužan da obezbedi posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža kao i papirne maramice-ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad,

– u sportskom obejektu moraju biti postavljena sredstva za dezinfekciju ruku i dezobarijera,

– pre početka i nakon završetka treninga organizator treninga je dužan da dezinfikuje deo sportskog objekta koji se koristi za trening,

– pre i nakon svakog treninga sve lopte, kao i drugi sportski rekviziti koji se koriste na treningu, moraju se dezinfikovati,

– organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskog objekta su dužni da obezbede da vremenski razmak u rasporedu između 2 treninga bude minimalno 30 minuta,

– sve zatvorene prostorije koje koriste sportisti, treneri, tehničko ili drugo osoblje moraju biti redovno provetravane prirodnim putem, otvaranjem vrata i prozora, a ukoliko vremenske prilike dozvoljavaju prozori mogu biti stalno otvoreni kako bi se obezbedila prirodna ventilacija.

II Ovaj zaključak stupa na snagu odmah po donošenju.

III Za vreme važenja ovog Zaključka ne primenjuju se odredbe Naredbe Štaba za vanredne situacije grada Zaječara („Sl. list grada Zaječara“, br. 63/20) i Zaključka Štaba za vanredne situacije (Sl.list grada Zaječara, br.74/20) a koje se odnose na organizovanje treninga u sportskoj hali na Кraljevici.

U Zaječaru, 04.01.2021. godine

Izvor: zajecar.info

Dodaj komentar