Društvo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: O duši

ilustracija/pixabay.com

Svetska zdravstvena organizacija se oglasila povodom Međunarodnog dana zdravlja 2017. temom o duševnom zdravlju. Zaista složena i važna tema, uvek aktuelana, o kojoj treba pričati i razgovarati sa ljudima i ženama kako bi mogli da duševno zdravlje čuvaju i unapređuju. U vreme zdravstvene krize koja pogađa našu zemlju, duševno zdravlje je opet prvo na dnevnom redu.

Vrlo je važno razmišljati i znati dosta od duševnom razvoju dece kako bi se omogućilo da se njihova duša pravilno razvija i kasnije od njih postanu duševno zdrave osobe. Sada đaci u školi žive i uče pod maskama i pritiskom zbog zdravstvene krize.

Ali da biste lakše mogli da brinete i činite što morate, potrebno je više znati šta je duševno zdravlje, odnosno šta je duša.

Pripremajuči se za ovu priču o zdravlju pitao sam neke poznanike muškarce i žene šta je duša. Znali su po nešto da kažu, ali su to bili nesigurni i nepotpuni odgovori. Uglavnom su se odnosli na religiozne predstave o duši i njenom životu i postojanju posle smrti. Ipak, svi su se složili da bi voleli više o duši da znaju i šta da čine što je potrebno da budu duševno zdrave osobe. Možete i vi započinjati razgovore o duši sa vašim prijateljima i poznanicima kako biste došli do odgovora na pitanje šta je duša.

Elem, što se tiče ove priče o zdravlju i pitanja na njenom početku, moglo bi se reći da je duša osnovni pokretač svih aktivnosti u životu čoveka. To su vaše misli, osećanja i ponašanje.

Duša se ne može opipati, ali je možete videti u izgledu vašeg lica, a naročito očiju. Ona kao da iz njih izvire, pa se kaže da su oči ogledalo duše. Duša se vidi i na vašem licu kao neka blagost i dobrota zbog čega možemo zaključiti da neko ima dobru dušu, da je dobar čovek. Vidi se i u postupcima, smirenosti i ponašanju koje nikome ne smeta i koje vas čini milom i prihvatljivom osobom. Za takve ljude i žene kažemo da su dobri ljudi.

Postoji i jedan nevidljivi deo duše koji se pokazuje u vašim snovima. Oni su neka vaša tajna. Mnogi ljudi i žene o njima ne vole da pričaju. Neki snovi vas plaše, drugi vas začude, a treće brzo zaboravite. Snovi su nenapisana knjiga o vašoj duši i zagonetke koje morate sami odgonetati.

Toliko za danas i zapamtite, nema zdravlja bez duševnog zdravlja.

U Rajcu, 5. oktobra 2020.
Pripremio: dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Dodaj komentar