Društvo

Rajačka narodna škola zdravlja dr Petra Paunovića: Imunitet krda i budite strpljivi!

Rajačka narodna škola zdravlja

Rajačka narodna škola zdravlja se trudi da vam ponudi najbolje informacije o KOVIDU 19, iz izvora kojima se može verovati. Epidemija se otela kontroli. Divlja. Zato smatram da treba da pročitate još jednu priču o KOVID 19 epidemiji kako bi saznanja iz nje iskoristili u svakodnevici. Reč je o članku jedne lekarke iz Indije koju je preveo sa engleskog za vas, Danko Nikolić profesor engleskog jezika iz Zejačara. Poruka obična, kratka i jasna. Svako je može razumeti.

IMUNITET KRDA

Dr Sumja Svaminatan, pedijatar iz Indije

Hajde da uzmemo jedan primer neke bolesti, recimo boginja, koje su veoma česta infektivna bolest kod dece koju prouzrokuje virus boginja i za koju postoji veoma efikasna vakcina. Da bi se kod populacije postigao „imunitet krda“ za boginje trebalo bi da 95% populacije stekne imunitet ili antitela. Čak i onda ako 5% dece nije vakcinisano, ostala deca imaju dovoljno zaštite što će sprečiti prenos virusa boginja da pređe sa jedno na drugo dete. Zato nije neophodno da baš svaka osoba u nekoj oblasti bude zaštićena.

SARS.CoV- 2 virus (KOVID!) je veoma prenosiv virus. Mi mislimo da je potrebno da najmanje 60 – 70% stanovništva treba da bude imuno da bi se stvarno prekinuo lanac prenošenja virusa. Ako pustite da se to dogodi prirodno, onda će to, naravno dugo trajati, i ono što je važnije, to će stvoriti mnogo kolateralnih šteta. I zato, čak i ako jedan procenat ljudi koji su inficirani umre, onda će to povećati ukupan broj obolelih ljudi na globalnom nivou. Zato mi mislimo da nije dobra ideja da se „imunitet krda“ postigne tako što će se dozvoliti da infekcija divlja među populacijom i inficira veliki broj ljudi, nego da bi trebalo da o „imunitetu krda“ razgovaramo u kontekstu vakcine. Jer, sa vakcinom možete bezbedno da postignete „imunitet krda“.

Prirodnom infekcijom bi to moglo da se u nekom trenutku i ostvari , ali bi to bio veliki ljudski trošak i zato je bolji izbor vakcina.

Postoje radnje koje sada možemo da preduzmemo i koje mogu da uspore prenos virusa i da se on kontroliše. Takođe znamo kako da bolje lečimo ljude. Druge mere koje su, naravno, efikasne su fizičko distanciranje, nošenje maski i češće pranje ruku. Ovo su modeli pomoću kojih možete da sprečite prenošenje virusa sa jedne na drugu osobu. A onda treba brzo u zajednici otkriti one koji su inficirani, obezbediti dovoljan broj testova, izolirati pozitivne, testirati njihove kontakte i poslati ih u karantin. Ovo su mere koje su se pokazale uspešnim. One su plod teškog rada, ima poteškoća u njihovoj primeni, ali je vredno raditi na njima, jer one spašavaju živote sve dok ne obezbedimo adekvatna medicinska sredstva kojima će se ova bolest lečiti i naravno dok ne dobijemo sigurnu i efikasnu vakcinu.

U Rajcu, 23. oktobar 2020. godine,

Pripremio dr Petar Paunović, učitelj zdravlja

Nastavak na sledećoj strani…

Dodaj komentar