Društvo Srbija

Podrška poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi

ilustracija/pixabay.com

Nedavno je doneta Uredba o utvrđivanju Programa finansijske podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz otkup tržišnih viškova tovnih junadi u otežanim ekonomskim uslovima, usled pandemije COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, kojom su utvrđeni postupak i uslovi za njeno ostvarivanje.

Za ove namene obezbeđena su sredstva iz republičkog budžeta u visini od 236 miliona dinara, navodi se u saopštenju.

Uredba takođe definiše visinu i način isplate novčanih sredstava, rokove i potrebnu dokumentaciju i obrasce.

Pravo na finansijsku podršku za otkup tovne junadi imaju klanice koje su izvršile otkup tržišnih viškova junadi od poljoprivrednih proizvođača u periodu od 5. septembra do 30. oktobra 2020. godine.

Prema ovoj uredbi za otkup tržišnih viškova je utvrđena finansijska podrška u iznosu od 26 dinara po kilogramu žive mere za otkupljenu junad za klanje i preradu namenjenu izvozu.

Uslov koji klanica, odnosno otkupljivač tovne junadi mora da ispuni je da bude registrovana za obavljanje delatnosti u objektu za klanje životinja, odnosno objektu za proizvodnju i promet hrane životinjskog porekla, i da je upisana u Registar odobrenih objekata i Registar izvoznih objekata, u skladu sa zakonom kojim se uređuje veterinarstvo.

Takođe, klanica mora da izvrši otkup junadi minimalne težine 500 kg po grlu, a po ceni koja nije manja od 252 dinara za kilogram. Tako će posredstvom otkupljenih tržišnih viškova tovnih junadi, poljoprivrednim proizvođačima biti obezbeđena cena ne manja od 252 dinara po kilogramu.

Grla moraju biti najmanje 120 dana prijavljena na poljoprivrednom gazdinstvu do predaje klanici, najviše 100 junadi, ako gazdinstvo nije u sistemu PDV-a, odnosno 200 junadi ako je gazdinstvo u sistemu PDV-a. Pravna lica koja u svom sastavu imaju registrovano poljoprivredno gazdinstvo mogu klanicama predati najviše 500 junadi. Zahtev za ostvarivanje prava na finansijsku podršku podnosi se do 5. novembra 2020. godine. Otkupljivač, odnosno klanica, može podneti najviše tri zahteva.

Dodaj komentar