Društvo

Dopisništvu RTS-a u Zaječaru omogućeno iznajmljivanje poslovnog prostora po povoljnijoj ceni

POGLEDAJTE PODKAST 'PRIČE U NAMA'

Veliku polemiku na današnjem skupštinskom zasedanju izazvala je 18. tačka dnevnog reda, koja se odnosila na Odluku o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara.

Reč je davanju u zakup poslovnih prostorija u eksta gradskoj zoni koju bi po olakšavajućim okolnostima, odnosno po umanjenoj ceni za zakup dobili emiteri RTS-a.

U članu 21. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostorija grada Zaječara (Sl.list grada Zaječara br. 13/2016 i 13/2017) stav 2. glasi:

„Agencijama, direkcijama, službama i drugim organizacijama čiji je osnivač Grad Zaječar, Javna medijska ustanova „Radio-televizija Srbije“, kao i emiterima sa nacionalnom pokrivenošću, poslovni prostor može se dati u zakup neposrednom pogodbom radi obavljanja poslova iz njihovog delokruga rada, na osnovu obrazložene odluke Gradskog veeća, uz obavezu plaćanja zakupnine u visini od 30%, a najviše do 50% od visine zakupnine utvrđene na način i pod uslovima iz člana 14. ove Odluke„.

Odbornik pokreta „Pobeda za naš grad“ dr Nenad Ristović nije se složio sa usvajanjem ove odluke uz obrazloženje da ova odluka nije dobro za grad, jer bi lideri sa nacionalnom pokrivenošću u privatnom vlasništvu time ostvarivali direktni profit.

“ Lokalni i regionalni mediji, koji zahvaljujući internetu danas postaju sveprisutni i dostupni svima, koji takođe ulažu napore da informišu javnost, objektivno, tačno, a neki imaju i veoma dobar zabavni, kulturni i naučni program, nemaju povlasticu da prostor u kome rade iznajme na osnovu neposredne pogodbe uz popust.

Svi se sećamo sudbine koja je zadesila televiziju „BEST“, odnosno nekadašnje Radio televizije Zaječar“, podsetio je Ristović.

Gradonačelnik Zaječra Boško Ničić istakao je da se ni on u potpunosti ne slaže sa svim parametrima ove odluke, ali da se ona našla u skupštinskoj proceduri jedino zbog toga što se radi o RTS-u i njihovoj želji da se dopisništvo ovog Javnog medijskog servisa vrati u Zaječar.

„Javni medijski servis je nezavisan i samostalan pravni subjekt koji, obavljanjem svoje osnovne delatnosti omogućava ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja i pruža opšte i sveobuhvatne medijske usluge koje podrazumevaju informativne, obrazovne, kulturne i zabavne sadržaje namenjene svim delovima društva.

Zato smatram opravdanim ocenu izmena iste u smislu uvođenja Javne medijske ustanove „Radio-televizija Srbije“, kao i emitera sa nacionalnom pokrivenošću u krug lica kojima je poslovne prostorije grada Zaječara moguće dati u zakup neposrednom pogodbom“, istakao je Ničić.

Inače, umesto cene od 542 dinara po metru kvadratnom, dopisništvo RTS-a plaćalo bi umanjenu cenu za poslovni prostor u najužoj gradskoj zoni u visini od 30 do 50 % u odnosu na punu cenu.

 

1 komentar

  • pa moras malo i njima da ppusis..ne samo vučiću..jebi ga..politika je čudo..ma samo povicu..pa daj i ovim tvojim malo..

Dodaj komentar